Navigacija

OT4AS - Audio sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Audio sistemi
Akronim OT4AS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj ovoga kursa je da objasni je relevantne aspekte prenosa zvučnih signala od izvora do slušaoca. U njemu se studentima izlaže skup tema prepoznatih kao relevantne za razumevanje snimanja, obrade i reprodukcije zvuka.
Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon odslušanog kursa student treba da razume tehničke i korisničke aspekte primene audio sistema u okolnostima u kojima se oni koriste, kao što je ozvučavanje, radio i TV stanice, pozorišta.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Uvod u audio sisteme, čulo sluha kao audio prijemnik, osnovne osobine audio sistema. Audio signali: osnovni oblici, dinamičke karakteristike, merenje. Ulazno akustičko okruženje i mikrofonski koncept. Prostorne dimenzije zvučne slike i dvokanalna stereofonija. Audio uređaji: osnovni pojmovi, podela, povezivanje i napajanje. Reprodukcija zvuka, ozvučavanje. Akustički dizajn ulaznog i izlaznog okruženja.
Sadržaj praktične nastave Rad sa softverskim paketom SOUND FORGE. Osnovne intervencije na audio signalu (snimanje, editovanje, uređivanje snimaka). Praktično upoznavanje sa konkretnim audio sistemima: koncertno ozvučenje, audio sistem pozorišta, audio sistem radio i TV stanice, bioskopski audio sistem.
Literatura
  1. M.Mijić, "Audio sistemi", Akademska Misao, Beograd, 2011.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave predavanja, demonstracije, laboratorijske vežbe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 10
Kolokvijumi 20
Seminari 0