Navigacija

OT2OR - Organizacija računara

Specifikacija predmeta
Naziv Organizacija računara
Akronim OT2OR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Osnovi računarske tehnike
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa strukturom računara, elementima arhitekture i organizacije procesora, i strukturom magistrale, ulazno/izlaznog sistema, i memorijskog sistema.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti će biti sposobni da razumeju: strukturu računara; elemente arhitekture i organizacije računara, strukturu magistrale, ulazno/izlaznog sistema, i memorijskog sistema.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Struktura računara. Arhitektura. Programski model. Tipovi podataka. Formati instrukcija. Načini adresiranja. Skup instrukcija. Prekid. Organizacija. Magistrala. Arbitracija. Ciklusi. Ulaz/izlaz. Periferije i kontroleri periferija. Programiranje. Virtuelna memorija. Keš memorija.
Sadržaj praktične nastave Struktura računara. Arhitektura. Programski model. Tipovi podataka. Formati instrukcija. Načini adresiranja. Skup instrukcija. Prekid. Organizacija. Magistrala. Arbitracija. Ciklusi. Ulaz/izlaz. Periferije i kontroleri periferija. Programiranje. Virtuelna memorija. Keš memorija.
Literatura
  1. J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, http://rti.etf.bg.ac.rs/
  2. J. Đorđević i dr., Arhitektura i organizacija računara, Zbirka rešenih zadataka, http://rti.etf.bg.ac.rs/
  3. J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, Materijali za laboratorijske vežbe, http://rti.etf.bg.ac.rs/
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, i laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 40
Seminari 0