Navigacija

OG-P7 - Projekat iz Energetskih pretvarača

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz Energetskih pretvarača
Akronim OG-P7
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Položeni ispiti iz predmeta Energetski pretvarači 1 (OG3EP1)
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim metodama koje se koriste za napajanje uređaja iz izvora naizmeničnog napona primenom statičkih pretvarača. Projektovanje i proračun na konkretnom modelu.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti treba da se osposobe da na osnovu stečenog znanja i zadatih tehničkih uslova projektuju elemente energetskog pretvarača i upravljačkog kola.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave nema
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Nedeljković Miloš "Mrežom vođeni pretvarači", Akademska misao, 2007.
   2. Nedeljković Miloš "Energetski pretvarači - Zbirka rešenih ispitnih zadataka", Akademska misao, 2003.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   0 2
   Metode izvođenja nastave Konsultacije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 70
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0