Navigacija

OF4PS - Pouzdanost sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Pouzdanost sistema
Akronim OF4PS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Uči studente kako se dolazi do pokazatelja pouzdanosti elektronskih, informacionih, telekomunikacionih i ostalih elektrotehničkih sistema najraznovrsnijih konfiguracija. Osposobljava polaznike da projektuju i realizuju sisteme zahtevane pouzdanosti, vodeći računa o njihovoj funkciji i značaju bezotkaznog rada i obezbeđenja odgovarajuće logističke podrške.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje proračuna pouzdanosti elektronskih sistema uopšte i osposobljavanje za samostalno projektovanje i realizaciju sistema zahtevane pouzdanosti.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Teorija pouzdanosti, istorijat, razvoj i značaj. Određivanje pouzdanosti i raspoloživosti vremenski nezavisnih sistema. Analiza otkaza sistema u elektronskim, informacionim i telekomunikacionim sistemima. Praktični primeri analize.
  Sadržaj praktične nastave Praktični primeri analize pouzdanosti i raspoloživosti sistema. Analiza otkaza. Primeri konstruisanja sistema zahtevane pouzdanosti.
  Literatura
  1. R.Ramović, "Pouzdanost sistema", recenzirana skripta, ETF, Beograd, 2005.
  2. R.Ramović, "Pouzdanost elektrotehničkih sistema", skripta, ETF, Beograd, 2000.
  3. N.Vujanović, "Teorija pouzdanosti tehničkih sistema", Vojnotehnički i novinski centar, Beograd, 1990.
  4. S.Pokorni, "Pouzdanost i održavanje tehničkih sistema", Vojna akademija, Beograd, 2002.
  5. S.Pokorni, R.Ramović, N.Parčina, "Teorija pouzdanosti tehničkih sistema. Zbirka rešenih zadataka", Centar vojnih škola VJ, VAVJ, Beograd, 1997.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja - teorijska nastava, auditorne vežbe - rešavanje konkretnih praktičnih problema, prezentacije, diskusije. Projekti.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
  Projekti 70
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0