Navigacija

OF3NJ6 - Nemački jezik 6

Specifikacija predmeta
Naziv Nemački jezik 6
Akronim OF3NJ6
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Predznanje nemačkog jezika na srednjem nivou
   Ciljevi izučavanja predmeta proširivanje usmenih obrazaca baziranih na leksičkom materijalu određene struke (specifične konstrukcije, rečenični modeli...), razumevanje raznih formi usmenog izlaganja
   Ishodi učenja (stečena znanja) aktivna primena modela usmenog izražavanja, tehnike usmenog izlaganja
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave usavršavanje sposobnosti razumevanja na sluh na nivou selektivnog i implicitnog slušanja dijaloških i monoloških jedinica
   Sadržaj praktične nastave obogaćivanje obrazaca primene stručne terminologije u usmenom izražavanju, proširivanje vidova razvijanja komunikativne kompetencije
   Literatura
   1. Dominique Macaire, Gerd Nicolas : Wirtschaftsdeutsch. Aufbaustufe. Vorbereitung auf Beruf und Zertifikat. Klett, Stuttgart 2004.
   2. Braun, Dinsel, Ende: Zentrale Mittelstufenpruefung. Trainingsbuch. Langenscheidt, Berlin und Muenchen 2000.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave interaktivna nastava, vežbe (leksičke, gramatičke), prezentacije, diskusije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 15 Usmeni ispit 40
   Projekti 0
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0