Navigacija

OE-P18 - Projekat iz Mikrotalasne tehnike

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz Mikrotalasne tehnike
Akronim OE-P18
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Ovladavanje metodima projektovanja pasivnih i aktivnih komponenti i kola koji se upotrebljavaju u modernim telekomunikacionim i radio sistemima pri učestanostima 0,3-300 GHz.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost za projektovanje jednostavnijih mikrotalasnih kola.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave
   Sadržaj praktične nastave Projektovanje pomoću računara, rad u laboratoriji
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   0 2
   Metode izvođenja nastave Simulacije na računaru, rad u laboratoriji, prezentacija
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 70 Usmeni ispit 30
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0