Navigacija

OE-P15 - Projekat iz Namenskih računarskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz Namenskih računarskih sistema
Akronim OE-P15
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa elementima namenskih računarskih sistema. Upoznavanje studenata sa projektovanjem namenskih računarskih sistema i sa aspekta hardvera i softvera.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da samostalno projektuju i realizuju delove i kompletne namenske računarske sisteme.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Embedded system - namenski računarski sistem. Povezivanje računara u sistem. Razmena informacija preko paralelnih magistrala. Razmena informacija preko serijskih magistrala. Programska organizacija razmene podataka. Predajnici i prijemnici magistrala. Tajmeri i časovnici realnog vremena. Tipični ulazno/izlazni moduli. Programabilni kontroleri. Integrisani mikrokontroleri. Projekat.
   Sadržaj praktične nastave Primeri projektovanja namenskih računarskih sistema.
   Literatura
   1. Stuart Ball, "Embedded Microprocessors Systems: Real World Design" Newnes, 2002, ISBN: 075067534
   2. Stuart Ball, "Analog Interfacing to Embedded Microprocessors: Real World Design" Newnes, 2001, ISBN: 0750673397
   3. Frank Vahid, Tony Givargis, "Embedded Systems Design: A Unified Hardware/Software Introduction" Wiley, 2003, ISBN: 0-471-45303-X
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   0 2
   Metode izvođenja nastave Samostalan rad uz mentorstvo nastavnika.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
   Projekti 0
   Kolokvijumi 60
   Seminari 0