Navigacija

MS1SOZ - Snimanje i obrada zvuka

Specifikacija predmeta
Naziv Snimanje i obrada zvuka
Akronim MS1SOZ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Audio i video tehnologije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Elektroakustika
   Ciljevi izučavanja predmeta Primena audio uređaja i sistema za snimanje i obradu zvuka.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Bolje razumevanje primene audio uređaja i sistema u sredstvima masovnih komunikacija i umetnosti.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Teorijski deo nastave obuhvata sledeće metodske jedinice: Uvod u ProTuls, Mikrofonski koncept, Audio miksete, Všekanalno snimanje zvuka, Amplitudski procesori, Spektralni procesori, Vremenski procesori i Uvod u MIDI sisteme.
   Sadržaj praktične nastave Praktična nastava obuhvata dve samostalne laboratorijske vežbe iz snimanja signala i dve vežbe iz obrade signala.
   Literatura
   1. David Miles Huber and Robert E. Runstein: Modern Recording Techniques. Focal Press (7th edition), Oxford, 2010.
   2. Mijić, Miomir: Audio sistemi. Akademska misao, Beograd, 2011.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja uz pokaznu, praktičnu nastavu koja obuhvata metodske jedinice predviđene nastavnim planom i programom predmeta.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 50 Usmeni ispit 30
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0