Navigacija

MS1PES - Planiranje elektroenergetskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Planiranje elektroenergetskih sistema
Akronim MS1PES
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetski sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim konceptima planiranja ees. Osnove inženjerske ekonomije. Pojmovi događaja, verovatnoće i obrtne rezerve. Koncept sigurnosti. Korišćenje tabelarnog izračunavanja u programu EXCEL. Planiranje u deregulisanom ees.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje planiranjem, kao metodom za generisanje planova i pretraživanje rešenja po unapred definisanom kriterijumu. Postavljanje kriterijuma u determinističkom i probabilističkom domenu. Programski alati (EXCEL) u proračunima osetljivosti. Šira slika sistema (obnovljivi izvori i tržište). Prioriteti: sigurnost, ekonomija, itd.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Inženjerska ekonomija. Prognoza potrošnje.Planiranje izvora.Elementi pouzdanosti.Planiranje mreža.
    Sadržaj praktične nastave Programski alati (EXCEL) u proračunima osetljivosti
    Literatura
    1. Ivan Škokljev, Planiranje ees, Taurus publik 2000, Beograd
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    3 1
    Metode izvođenja nastave Predavanja.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 70
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti 0
    Kolokvijumi 0
    Seminari 0