Navigacija

MS1OPD - Odabrana poglavlja iz diskretne matematike

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz diskretne matematike
Akronim MS1OPD
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Primenjena matematika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Matematičko obrazovanje na nivou osnovnih studija elektrotehnike i računarstva.
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa važnim pojmovima i činjenicama u pojedinim odabranim oblastima diskretne matematike.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenata za dalji rad u pojedinim odabranim oblastima diskretne matematike i primeni stečenog znanja na istraživanja u elektrotehnici i računarstvu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Relacije, opšti pojam, ekvivalencije i parcijalno uređenje, minimalnost i indukcija. Mreže i Bulove algebre. Grupe, razni tipovi grupa, normalne podgrupe i faktorske grupe. Semigrupe. Prsten i polja, konačna polja. Univerzalne algebre. Automati.
   Sadržaj praktične nastave Odgovarajući zadaci iz navedenih oblasti teorijske nastave.
   Literatura
   1. D. Cvetković, S. Simić: Diskretna matematika, Prosveta, Niš, 1996.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 30