Navigacija

IR4MS - Mikroprocesorski sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Mikroprocesorski sistemi
Akronim IR4MS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa naprednim mogućnostima savremenih mikroprocesora (eksploatacija paralelizma na nivou instrukcija, predviđanje skokova, predviđanje podataka, hardverska podrška za izvršavanje više niti, i podrška za SMP i DSM sisteme) i ovladavanje tehnikama projektovanja i programiranja mikroprocesorskih sistema.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da će studenti nakon ovoga kursa biti sposobni da: - za zadati problem osmisle i dizajniraju potrebni hardver, - za dati hardverski dizajn i opis problema osmisle i isprogramiraju potrebni softver, - za nove komponente znaju samostalno da prouče dokumentaciju do nivoa potrebnog za korišćenje komponenata u sistemu.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa naprednim konceptima modernih mikroprocesora. Upoznavanje sa internom strukturom i primjenom mikroprocesora 8086 i najčešćih periferija. Upoznavanje sa internom strukturom i primjenom mikrokontrolera 8051. Uvod u problematiku dizajna savremenih mikroprocesorskih sistema.
  Sadržaj praktične nastave Razvoj novih potpuno funkcionalnih sistema (uključujući i hardver i softver) baziranih na mikroprocesoru 8086 i mikrokontroleru 8051.
  Literatura
  1. V.Milutinovic, SURVIVING THE DESIGN OF MICROPROCESSOR AND MULTIMICROPROCESSOR SYSTEMS, Wiley, USA (best seller);
  2. Yu-cheng Liu, Glen A. Gibson, MICROCOMPUTER SYSTEMS: THE 8086/8088 FAMILY, Prentice Hall
  3. MacKenzie I. Scott, THE 8051 MICROCONTROLLER, Prentice Hall
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, demonstracija u laboratoriji, samostalan rad u laboratoriji.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 60 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0