Navigacija

DS1OPM - Odabrana poglavlja iz diskretne matematike

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz diskretne matematike
Akronim DS1OPM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa važnim pojmovima i činjenicama u pojedinim odabranim oblastima diskretne matematike.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenata za dalji rad u pojedinim odabranim oblastima diskretne matematike i primeni stečenog znanja na istraživanja u elektrotehnici i računarstvu.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Osnovi kombinatorike i osnovni kombinatorni algoritmi. Grafovi: operacije, stablo, planarnost, bojenje. Grafovski algoritmi. Kobinatorna optimizacija. Mreže i Bulove algebre. Grupe. Strukture sa više operacija. Algebra relacija. Kodovi. Grupe i kombinatorna prebrojavanja.
    Sadržaj praktične nastave
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave Predavanja.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti 0
    Kolokvijumi 0
    Seminari 30