Navigacija

19M061RE - Radioekologija

Specifikacija predmeta
Naziv Radioekologija
Akronim 19M061RE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa oblicima pojavljivanja prirodnih i antropogenih radioizotopa u životnoj sredini, njihovom interakcijom sa biosferom i tehnosferom, procenom uticaja i transfera NORM i TENORM materijala u živi svet.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Visok stepen poznavanja metoda i modela za procenu emisije prirodnih i antropogenih radioizotopa u životnu sredinu.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Poreklo prirodnih i antropogenih radioizotopa u životnoj sredini. NORM i TENORM materijali. Procena bioloških efekata indukovanih prirodnim ili veštačkim radioizotopima. Modeli za predikciju posledica akcidentalnih emisija radioizotopa. Preporuke međunarodnih organizacija u oblasti radioekologije.
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe prate teme obrađene na časovima teorijske nastave.
  Literatura
  1. Van der Stricht, E., Kirchman, R. (eds.). Radioecology: Radioactivity & Ecosystems. Fortemps, Liege, 2001.
  2. Scott, E.M. (ed.). Modelling Radioactivity in the Environment. Elsevier, 2003.
  3. Baxter, M., Povinec, P. (eds.). Analysis of Environmental Radionuclides, Elsevier, 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova računskih vežbi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 30