Navigacija

19M031STA - Savremene tehnologije u audio sistemima

Specifikacija predmeta
Naziv Savremene tehnologije u audio sistemima
Akronim 19M031STA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema preduslova
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa tehnologijom savremenih audio sistema, a posebno sa sistemima za ozvučavanje. U teorijskom domenu šire upoznavanje sa softverski kontrolisanim zvučničkim sistemima i mikrofonskim nizovima. Praktično projektovanje sistema za ozvučavanje, obuka za rad sa programima za proračune, kao i sa alatima za upravljanje audio procesorima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje tehnologije savremenih audio sistema. Veština projektovanja osnovnih oblika sistema za ozvučavanje. Osposobljenost za optimizaciju i podešavanje zvučničkih i mikrofonskih sistema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa tehnologijom savremenih audio sistema. Principi sistema za ozvučavanje: teorija, klasifikacija, opšta teorija zvučnika, softverski kontrolisani zvučnički sistemi i mikrofonski nizovi,Obuka za projektovanje, obuka za rad sa programima za proračune. Rad sa alatima za upravljanje audio procesorima.
  Sadržaj praktične nastave Nema
  Literatura
  1. Bob McCarthy, "Sound Systems: Design and Optimization", Focal Press, 2016.
  2. M.Mijić, „Audio sistemi“, Akademska misao, Beograd, 2011.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Nastava u učionici i rad u laboratoriji
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari