Navigacija

19M014PRPE - Projekat regulisanog elektromotornog pogona

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat regulisanog elektromotornog pogona
Akronim 19M014PRPE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje studenata da urade: tehnički opis, proračune, specifikaciju i grafičku dokumentaciju projekta regulisanog elektromotornog pogona. Studenti se osposobljavaju da za izradu projekta koriste savremene alate za obradu dokumentacije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljeni studenti da samostalno urade projekat regulisanog elektromotornog pogona.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Nema
  Sadržaj praktične nastave Konsultacije
  Literatura
  1. Projektovanje elektromotornih pogona - Skripta u elektronskom formatu dostupna studentima na sajtu www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  2. Kolekcija softverskih alata za izbor komponenti elektromotornih pogona, dostupna studentima na sajtu www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  3. Elektromotorni pogoni - Skripta u elektronskom formatu dostupna studentima na sajtu www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  4. Gojko Dotlić, Elektroenrgetika kroz standarde, zakone, pravilnike i tehničke preporuke, 2013
  5. Jens Weidauer, Richard Messer, "Electrical Drives:Principles-Planning-Applications-Solutions" Publicis Publishing, Germany, 2014
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 2
  Metode izvođenja nastave Konsultacije, diskusije, demonstracije, prezentacije, projekat.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
  Projekti 70
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0