Navigacija

19E024PRRZ - Projekat iz relejne zaštite

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz relejne zaštite
Akronim 19E024PRRZ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema.
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa sistemima relejne zaštite u objektima elektroenergetskog sistema. Razvoj i testiranje algoritama za digitalne relejne zaštite.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se osposobljavaju za dizajniranje zaštitnih sistema u elektroenergetici i za razvoj i testiranje algoritama za digitalne releje.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Nema.
   Sadržaj praktične nastave Konsultacije.
   Literatura
   1. Tehničke preporuke direkcije za distibuciju, Elektroprivreda Srbije, Beograd 2001.
   2. Milenko Đurić, Zoran Stojanović: Relejna zaštita, KIZ CENTAR, Beograd 2014.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   0 2
   Metode izvođenja nastave Izrada projekta.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
   Projekti 60
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0