Navigacija

19E024PRRP - Projekat iz razvodnih postrojenja

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz razvodnih postrojenja
Akronim 19E024PRRP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema.
   Ciljevi izučavanja predmeta Projektovanje razvodnih postrojenja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da projektuju razvodna postrojenja do nivoa idejnog projekta.
   Sadržaj predmeta
   Link ka stranici predmeta http://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=57
   Sadržaj teorijske nastave Nema.
   Sadržaj praktične nastave Konsultacije.
   Literatura
   1. Tehničke preporuke direkcije za distibuciju, Elektroprivreda Srbije, Beograd 2001.
   2. Gojko Dotlić: Elektroenergetika kroz standarde, zakone, pravilnike i tehničke preporuke, SMEITS, Beograd 2006.
   3. Milenko Đurić: Razvodna postrojenja, Beopres, Beograd 2009.
   4. Jovan Nahman, Vladica Mijailović: Razvodna postrojenja, Elektrotehnički fakultet, Akademska misao, Beograd 2015.
   5. Projektna dokumentacija više realnih elektroenergetskih objekata srednjeg i visokog napona
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   0 2
   Metode izvođenja nastave Izrada projekta.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
   Projekti 60
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0