Navigacija

19D091NJ - Nemački jezik

Specifikacija predmeta
Naziv Nemački jezik
Akronim 19D091NJ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Srednji nivo znanja B1
    Ciljevi izučavanja predmeta - Usavršavanje jezika struke kroz pisane forme (izlaganje, prezentacije, stručni radovi) - Usavršavanje jezika struke kroz usmene forme (ekspozei, diskusije, prezentacije)
    Ishodi učenja (stečena znanja) - Upotreba stručne terminologije - Praktična primena stečenih znanja u pisanom i usmenom izražavanju
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave - Rad na pisanim i usmenim formama u oblasti jezika struke i nauke
    Sadržaj praktične nastave - Rad na pisanim i usmenim formama u oblasti jezika struke i nauke
    Literatura
    1. Rainer Ose: Elektrotechnik für Ingenieure 1,2,3. Hanser Verlag, MÜnchen 2008.
    2. Leonhard Stiny: Elektrotechnik für Studierende. Band 3, Band 4. Christiani, Konstanz, 2012.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    5
    Metode izvođenja nastave - Interaktivna nastava - Individualni rad
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 35
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 35
    Projekti 0
    Kolokvijumi 0
    Seminari 0