Navigacija

19D091NJ - Nemački jezik

Specifikacija predmeta
Naziv Nemački jezik
Akronim 19D091NJ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Srednji nivo znanja B1
   Ciljevi izučavanja predmeta - Usavršavanje jezika struke kroz pisane forme (izlaganje, prezentacije, stručni radovi) - Usavršavanje jezika struke kroz usmene forme (ekspozei, diskusije, prezentacije)
   Ishodi učenja (stečena znanja) - Upotreba stručne terminologije - Praktična primena stečenih znanja u pisanom i usmenom izražavanju
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave - Rad na pisanim i usmenim formama u oblasti jezika struke i nauke
   Sadržaj praktične nastave - Rad na pisanim i usmenim formama u oblasti jezika struke i nauke
   Literatura
   1. Rainer Ose: Elektrotechnik für Ingenieure 1,2,3. Hanser Verlag, MÜnchen 2008.
   2. Leonhard Stiny: Elektrotechnik für Studierende. Band 3, Band 4. Christiani, Konstanz, 2012.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   5
   Metode izvođenja nastave - Interaktivna nastava - Individualni rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 35
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 35
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0