Navigacija

19D011SPE - Specijalna poglavlja iz električnog osvetljenja

Specifikacija predmeta
Naziv Specijalna poglavlja iz električnog osvetljenja
Akronim 19D011SPE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetski pretvarači i pogoni
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Položen ispit Električno osvetljenje.
   Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje studenta da uvaži sve relevantne faktore pri projektovanju spoljašnjeg i unutrašnjeg osvetljenja, uz poseban osvrt na mogućnosti uštede električne energije.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student osposobljen da uvaži sve relevantne faktore pri projektovanju spoljašnjeg i unutrašnjeg osvetljenja, uz poseban osvrt na mogućnosti uštede električne energije.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Preporuke za projektovanje, izvođenje i održavanje funkcionalnog i dekorativnog javnog osvetljenja (fotometrijski, tehnički i estetski aspekt i redukcija svetlosnog zagađenja). Mogućnosti za uštedu električne energije u unutrašnjem i spoljašnjem osvetljenju.
   Sadržaj praktične nastave Nema.
   Literatura
   1. 1. M.B. Kostić, "Osvetljenje puteva", Minel-Schreder, 2006.
   2. 2. Philips, "Lighting Manual" (Fifth edition), Philips Lighting, 1993.
   3. 3. M.B. Kostić, "Vodič kroz svet tehnike osvetljenja", Minel-Schreder, 2000.
   4. 4. M. Kostić, L. Đokić i N. Hadžiefendić, "Određivanje faktora održavanja prilikom projektovanja osvetljenja saobraćajnica" (studija), Naručilac: EDB, 2004.
   5. 5. CEN, "Road LIghting", EN 13201, 2003.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Predavanja i konsultacije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0