Navigacija

19D011OPE - Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona
Akronim 19D011OPE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetski pretvarači i pogoni
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Predznanje iz predmeta koji čine jezgro nastave na smerovima EPP i EES Energetskog odseka ETF. Elektromotorni pogoni
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenta sa savremenim rešenjima pokretanja u industriji, metodama analize, integracije neophodne opreme, parametriranja, puštanja u rad i nadzora. Upoznavanje studenata sa novim strategijama upravljanja primenom novih koncepata u cilju postizanja adaptivnog i energetski efikasnog upravljanja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za korišćenje, upravljanje i projektovanje elektromotornih pogona u skladu sa zahtevima savremene industrije; za samostalnu analizu rada različitih vrsta pogona u stacionarnim i dinamičkim režimima, modelovanje mehaničkih sprega u višemotornim pogonima, projektovanje složenih upravljačkih algoritama. Koncept Industrije 4 i primana u cilju postizanja multifunkcijske optimizacije
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Kompleksni regulisani pogoni. Identifikacija parametra pogona. Realizacije naprednih metoda upravljanja. Rad bez davača. Energetska efikasnost. Primena multiport mašina. Pogoni velikih snaga. Višefazni regulisani elektromotorni pogon. Primena strujnih pretvarača učestanosti. Srednjenaponski frekventni pretvarači. Prediktivno upravljanje pogonom. Skladištenje energije u elektromotornim pogonima
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. B. Jeftenić, M. Bebić, S. Štatkić „Multi-motor drives“, Academic mind, 2011.
   2. Haitham Abu‐Rub Atif Iqbal Jaroslaw Guzinski, „High Performance Control of AC Drives with MATLAB/Simulink Models“, John Wiley & Sons, Ltd, 2012
   3. Research papers and practictical work from IEEE and Elsevier bases
   4. Bogdan M. Wilamowski, J. David Irwin, „The Industrial Electronics Handbook Power Electronics and Motor Drives “,CRC Presss, 2011.
   5. Bin Wu, Mehdi Narimani, „High-Power Converters and AC Drives, 2nd edition“, Wiley-IEEE Press, 2017.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Predavanja i konsultacije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70