Navigacija

19D011IEM - Ispitivanje i održavanje električnih mašina

Specifikacija predmeta
Naziv Ispitivanje i održavanje električnih mašina
Akronim 19D011IEM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetski pretvarači i pogoni
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Predznanje iz predmeta koji čine jezgro nastave na smerovima EPP i EES Energetskog odseka ETF i/ili ekvivalentnihsa drugih univerziteta
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa teorijom i implementacijom standardnih i savremenih metoda ispitivanja električnih mašina i transformatora pri prijemu, u radu i posle havarije, opravke ili revitalizacije
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje za samostalni rad pri testiranju električnih mašina i transformatora pri prijemu, u radu i posle havarije, opravke ili revitalizacije.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Razlozi ispitivanja i održavanja i njihovo planiranje. Ispitne metode. Električna i dielektrična ispitivanja jednosmernim i naizmeničnim strujama i naponima. Ispitivanje izolacionih ulja, fluida i gasova sa procedurama održavanja i regeneracije. Ispitivanje, održavanje i preventivna kontrola transformatora. Ispitivanje, održavanje i preventivna kontrola motora i generatora.
   Sadržaj praktične nastave Prisustvo ispitivanjima u dostupnim fabrikama
   Literatura
   1. 1) Willis L.H: Electrical Power equipment Maintenance and Testing;
   2. 2) IEC Standards
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave predavanja i auditorne vežbe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 50