Navigacija

13S091NJV - Nemački jezik - viši

Specifikacija predmeta
Naziv Nemački jezik - viši
Akronim 13S091NJV
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Predznanje nemačkog jezika na osnovnom nivou
   Ciljevi izučavanja predmeta proširivanje i obogaćivanje jezičke komunikativne kompetencije, razvijanje sposobnosti uključivanja u oblasti specifične za svakodnevnu i buduću profesionalnu aktivnost studenata, usavršavanje jezičkih veština
   Ishodi učenja (stečena znanja) adekvatna primena jezika u odgovarajućim situacijama, razumevanje pisanih tekstova na različitim jezičkim nivoima, ovladavanje kraćim pisanim formama, bolje razumevanje jezičke i kulturne svakodnevice zemalja nemačkog govornog područja, sposobnost usmenog izražavanja u autentičnim situacijama
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave ovladavanje tehnikama razumevanja pisanog teksta iz oblasti struke (tehnike čitanja), proširivanje govornih obrazaca putem diskusija o stručnim temama
   Sadržaj praktične nastave analiza i produkcija jezičkih jedinica u ravni rečenice, odlomka, diskursa, usvajanje osnovne stručne terminologije, proširivanje govornih modela
   Literatura
   1. Dorothea Levy-Hillerich, Silvia Serena, Karmelka Baric, Elena Cickovska (Hrsg.): Mit Deutsch studieren, arbeiten, leben. Arcipelago edicioni, Milano 2010
   2. Dorothea Levy-Hillerich, Renata Krajewska-Markiewicz (Hrsg.): Mit Deutsch in Europa studieren-arbeiten-leben. Fraus Verlag, Plzen 2004
   3. Z. Štambuk/D. Marinić, Deutsch und Technik, Školska knjiga, Zagreb 1993
   4. Anneliese Fearns, Dorothea Levy-Hillerich: Kommunikation in der Wirtschaft. Fraus Verlag, Plzen/Cornelsen Verlag, Berlin 2009.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave interaktivna nastava, vežbe, prezentacije, diskusije, kolokvijum
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 20
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit 20
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0