Navigacija

13M091NJ - Nemački jezik

Specifikacija predmeta
Naziv Nemački jezik
Akronim 13M091NJ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Srednji nivo znanja (A2-B1)
   Ciljevi izučavanja predmeta - Proširivanje i obogaćivanje upotrebe stručne terminologije i ostale stručne leksike u pisanim formama - Sastavljanje kratkih pisanih formi (kreiranje rezimea, apstrakta, poslovnog pisma, tehničkog opisa uz projektnu dokumentaciju na nemačkom jeziku)
   Ishodi učenja (stečena znanja) - Korišćenje stručne terminologije i ostale stručne leksike u pisanim formama - Usavršena sposobnost za sastavljanje kratkih pisanih formi
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave - Rad na pisanim formama u oblasti jezika struke i nauke
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Anneliese Fearns, Dorothea Levy-Hillerich: Kommunikation in der Wirtschaft. Fraus Verlag, Plzen/Cornelsen Verlag, Berlin 2009.
   2. Günter Hasenkamp : Leselandschaft. Verlag für Deutsch, Ismaning 2002.
   3. Volker Eismann: Erfolgreich in der interkulturellen Kommunikation. Cornelsen Verlag, Berlin 2007.
   4. Zdenka Štambuk / Davorka Marinić : Deutsch und Technik. Školska knjiga, Zagreb 1993.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave - Interaktivna nastava - Individualni rad - Kolokvijum
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0