Navigacija

13M011PRSM - Projekat iz sinhronih mašina

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz sinhronih mašina
Akronim 13M011PRSM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetska efikasnost
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Položen predmet sinhrone mašine u 6. semestru
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima funkcionisanja sinhronih mašina.Razumevanje rada kroz demonstraciju i praktične vežbe u Laboratoriji. Osposobljavanje studenata za izračunavanje svih potrebnih parametara mašine i pogonskih karakteristikama kroz računske vežbe. Proračun i projektovanje na konkretnom primeru mašine
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završenom kursu studenti će raspolagati sa neophodnim praktičnim znanjima za rad u elektroprivredi i industrijskim pogonima sa sinhronim mašinama
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Projektovanje i proračun pojedinih komponenti i sklopa sinhrone mašine.
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. 1. Skripte u rukopisu (Dr Zoran Lazarević) 2.B. Mitraković – Sinhrone mašine 3. Ficdžerald - Kingsli - Electrical Machines 4. M. Petrović - Elektromehaničko pretvaranje energije
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 2
  Metode izvođenja nastave Laboratorijske i praktične vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0