Navigacija

13M011PREN - Projekat iz energetskih pretvarača

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz energetskih pretvarača
Akronim 13M011PREN
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetska efikasnost
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Položeni ispiti iz predmeta Energetski pretvarači 1 (OG3EP1)
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim metodama koje se koriste za napajanje uređaja iz izvora naizmeničnog napona primenom statičkih pretvarača. Projektovanje i proračun na konkretnom modelu.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti treba da se osposobe da na osnovu stečenog znanja i zadatih tehničkih uslova projektuju elemente energetskog pretvarača i upravljačkog kola.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave nema
  Sadržaj praktične nastave nema
  Literatura
  1. Nedeljković Miloš "Mrežom vođeni pretvarači", Akademska misao, 2007.
  2. Nedeljković Miloš "Energetski pretvarači - Zbirka rešenih ispitnih zadataka", Akademska misao, 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 2
  Metode izvođenja nastave Konsultacije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 70