Navigacija

13M011ET - Elektrotermija

Specifikacija predmeta
Naziv Elektrotermija
Akronim 13M011ET
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima
    Ciljevi izučavanja predmeta
    Ishodi učenja (stečena znanja)
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave
    Sadržaj praktične nastave
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    Metode izvođenja nastave
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
    Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
    Projekti
    Kolokvijumi 0
    Seminari 0