Navigacija

13E091NJ2 - Nemački jezik 2

Specifikacija predmeta
Naziv Nemački jezik 2
Akronim 13E091NJ2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Predznanje nemačkog jezika na osnovnom nivou
   Ciljevi izučavanja predmeta razvoj jezičkih veština u jeziku struke (čitanje i razumevanje kraćih tekstova), usavršavanje komunikativne kompetencije u oblasti struke, razumevanje, izražavanje i interakcija u profesionalnom kontekstu, razvijanje produktivnih modela upotrebe termina i ostale stručne leksike u govoru
   Ishodi učenja (stečena znanja) sposobnost usmenog izražavanja i interakcije u situacijama profesionalne upotrebe jezika, proširen terminološki fond, ovladavanje leksičkim sredstvima specifičnim za svakodnevnu i profesionalnu komunikaciju
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave rad na problemima struktura tipičnih za jezik struke (nominalne i verbalne fraze, aktivne i pasivne konstrukcije...)
   Sadržaj praktične nastave proširivanje terminološkog fonda imanentnog stručnoj oblasti, ovladavanje tehnikama usmenog izražavanja o problemima i rezultatima iz date oblasti (prikazi, izlaganja, kraći referati), proširivanje obrazaca govorne delatnosti putem diskusija o stručnim problemima, razvijanje sposobnosti čitanja specifične stručne materije na nivou globalnog, selektivnog i orijentacionog
   Literatura
   1. Dorothea Levy-Hillerich, Silvia Serena, Karmelka Baric, Elena Cickovska (Hrsg.): Mit Deutsch studieren, arbeiten, leben. Arcipelago edicioni, Milano 2010
   2. Dorothea Levy-Hillerich, Renata Krajewska-Markiewicz (Hrsg.): Mit Deutsch in Europa studieren-arbeiten-leben. Fraus Verlag, Plzen 2004
   3. Guenter Hasenkamp : Leselandschaft. Verlag fuer Deutsch, Ismaning 2002.
   4. Leben und Studieren in Deutschland. Hinweise und Informationen fuer auslaendische Studierende an deutschen Hochschulen. Deutscher Akademischer Austauschdienst, Koellen Verlag, Bonn 2004.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave interaktivna nastava, vežbe (leksičke, gramatičke), prezentacije, diskusije, kolokvijum
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 15 Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0