Navigacija

13E091EJ1 - Engleski jezik 1

Specifikacija predmeta
Naziv Engleski jezik 1
Akronim 13E091EJ1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Viši srednji nivo
   Ciljevi izučavanja predmeta Komuniciranje o nauci i tehnologiji u širokom rasponu različitih tematskih oblasti elektrotehnike. Razvijanje veština slušanja, govorenja, čitanja i pisanja. Poređenje pisanih i usmenih informacija, pisanje kratkih opisa i objašnjenja komponenti i procesa. Rešavanje izazovnih i kreativnih komunikativnih problema koristeći jezičke veštine.
   Ishodi učenja (stečena znanja) "Po završetku ovog kursa, studenti će biti kadri da: - razumeju nativne govornike koji razgovaraju o svom poslu i studijama, - ostvare komunikaciju o temama iz elektrotehnike, - razumeju i interpretiraju dijagrame, grafikone, tabele - napišu opise i objašnjenja komponenti i procesa - pišu poslovnu elektronsku poštu kao i elektronsku poštu u vezi sa studijama"
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Konsolidovanje prethodno stečenog znanja engleskog jezika. Izražavanje brojevima i opisivanje podataka. Principi pisanog i usmenog diskursa elektrotehnike. Opisivanje podataka za statistkiču analizu. Poređenje i kontrastiranje eksperimentalnih rezultata.
   Sadržaj praktične nastave Opisivanje pristupa prikupljanju podataka. Osmišljavanje eksperimentalne postavke. Opisivanje pojava kod materijala i sila. Predviđanje eksperimentalnih rezultata. Opisivanje procesa. Vrednovanje rezultata eksperimenta. Opisivanje problema sa eksperimentom. Vođenje laboratorijske evidencije
   Literatura
   1. Đurić, Miloš D. (2014): English for Electrical Engineering - Modules 1 and 2. Belgrade: Academic Mind and Faculty of Electrical Engineering
   2. Ibbotson, M. (2009): Professional English in Use: Engineering - Technical English for Professionals. Cambridge: Cambridge University Press
   3. Ibbotson, M. (2008): Cambridge English for Engineering. Cambridge: Cambridge University Press.
   4. Glendinning, E. H. and J. McEwan (2001): Oxford English for Electronics. Oxford: Oxford University Press
   5. Hutchinson, T. and A. Waters (1993): Interface - English for Technical Communication. London: Longman
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Leksički pristup. Strukturalni pristup.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti 20
   Kolokvijumi
   Seminari 10