Navigacija

13E054KLI - Kliničko inženjerstvo

Specifikacija predmeta
Naziv Kliničko inženjerstvo
Akronim 13E054KLI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima OS3SSO ili OF3SSO, OS3AES ili OF3AES
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa metodama dijagnostike u kliničkim uslovima. Upoznavanje sa specifičnostima rada u kliničkom okruženju u neinvazivnoj dijagnostici. Upoznavanje sa medicinskom tehnologijom za primene u klinici.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Položen ispit i urađen projekat. Savladane tehnike merenja parametara vezanih za kardiovaskularni i disajni sistem, osnovne tehnike medicinskog slikanja i osnovne tehnike terapija
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Merenja u vaskularnom sistemu (pritisak, protok). Merenje telesne temperature. Analiza koncentracije gasova u krvi. Analiza sastava telesnih tečnosti. Testiranje plućnih funkcija (zapremina, brzina protoka vazduha). Dijagnostika na bazi tonova koji potiču iz tela. Pletizmografija. Dijagnostika primenom ultrazvuka. Laser za kliničke primene. Endoskopija. Osnove medicinskog slikanja.
    Sadržaj praktične nastave Laboratorijski rad i praktični projekat razvoja i testiranja kliničkog aparata i njegove primene.
    Literatura
    1. David Yadin "Clinical Engineering (Principles and Applications in Engineering)", BMET Viki
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    3 2
    Metode izvođenja nastave Predavanja, individualni rad u Laboratoriji, Posete klinikama
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti
    Kolokvijumi 30
    Seminari 40