Navigacija

13E053SSE - Stohastički sistemi i estimacija

Specifikacija predmeta
Naziv Stohastički sistemi i estimacija
Akronim 13E053SSE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama stohastičkih signala i sistema i osnovnim procedurama estimacije, razumevanje osnovnih principa po kojima funkcionišu diskretni i kontinualni stohastički sistemi, osposobljavanje studenata da koriste dobro poznate estimacione procedure, kao i korišćenje računara
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će nakon položenog predmeta imati osnovne veštine da izvrše odgovarajuću analizu stohastičkih sistema i potrebno znanje za korišćenje procedura za estimaciju kako ručno, tako i pomoću računara.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovi stohastičkih procesa, stacionarni i ergodični procesi, beli stohastički procesi, spektralna reprezentacija stohastičkih procesa, linearna filtracija, spektralna faktorizacija, optimalni nerekurzivni estimatori, Vinerov filter, Kalmanov filter, nelinearni estimator minimalne varijanse
  Sadržaj praktične nastave U okviru predmeta studenti imaju obavezu da urade nekoliko domaćih zadataka uz pomoć najčešće korišćenih programskih alata za estimaciju stohastičkih sistema.
  Literatura
  1. Fundamentals of Stochastic Signals, Systems and Estimation Theory with Worked Examples, B. Kovačević, Ž. Đurović, Academic Mind, Belgrade, 1999.
  2. Signals, Systems, and Transforms, Charles Phillips, John Paar, Eve Riskih, Prentice Hall, 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 30 časova vežbi na tabli
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0