Navigacija

13E024PRRP - Projekat iz razvodnih postrojenja

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz razvodnih postrojenja
Akronim 13E024PRRP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Razvodna postrojenja
   Ciljevi izučavanja predmeta Projektovanje postrojenja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da projektuju postrojenja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave nema
   Sadržaj praktične nastave Konsultacije.
   Literatura
   1. Projektna dokumentacija više realnih elektroenergetskih objekata srednjeg i visokog napona
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   0 2
   Metode izvođenja nastave Izrada projekta.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 60