Navigacija

13E014PRPE - Projekat iz elektromotornih pogona

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz elektromotornih pogona
Akronim 13E014PRPE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje studenata da urade: tehnički opis, proračune, specifikaciju i grafičku dokumentaciju projekta elektromotornog pogona. Studenti se osposobljavaju da za izradu projekta koriste savremene alate za obradu dokumentacije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da samostalno urade projekat elektromotornog pogona.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Nema.
  Sadržaj praktične nastave Konsultacije.
  Literatura
  1. Projektovanje elektromotornih pogona - Skripta u elektronskom formatu dostupna studentima na sajtu www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  2. Kolekcija softverskih alata za izbor komponenti elektromotornih pogona, dostupna studentima na sajtu www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  3. Elektromotorni pogoni - Skripta u elektronskom formatu dostupna studentima na sajtu www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  4. Gojko Dotlić, Elektroenrgetika kroz standarde, zakone, pravilnike i tehničke preporuke, 2007
  5. W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", Springer-Verlag Berlin, 2001.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 2
  Metode izvođenja nastave Konsultacije, diskusije, demonstracije, prezentacije, projekat.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 70