Navigacija

13D081OPA - Odabrana poglavlja iz algebre

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz algebre
Akronim 13D081OPA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Primenjena matematika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa važnim pojmovima i činjenicama u pojedinim odabranim oblastima algebre.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenata za dalji rad u pojedinim odabranim oblastima algebre i primeni stečenog znanja na istraživanja u elektrotehnici i računarstvu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Relacije, ekvivalencija i parcijalno uređenje, minimalnost i indukcija, aksioma izbora. Mreže i Bulove algebre, mreža kao relacijska i algebraska struktura.Grupe, normalne podgrupe i faktorske grupe. Semigrupe, reprezentacija pomoću transformacija. Prsten i polje, konačna polja. Univerzalne algebre, homomorfizam i izomorfizam, kongruencija. Kodovi. Automati, Milijev i Murov automat, linearni automat.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. D. Cvetković, S. Simić: Diskretna matematika, Prosveta, Niš, 1996.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 30