Navigacija

13D081KOMB - Kombinatorika i primene

Specifikacija predmeta
Naziv Kombinatorika i primene
Akronim 13D081KOMB
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Matematičko obrazovanje na nivou osnovnih studija elektrotehnike i računarstva.
   Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje znanja iz odabranih poglavlja kombinatorike potrebnog u istraživanjima u modernoj diskretnoj matematici i njenim primenama u računarstvu i elektrotehnici.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da koriste kombinatorne metode u istraživanjima i primenama u diskretnoj matematici, računarstvu i elektrotehnici.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod. Klasična kombinatorika. Konačne geometrije. Blok-šeme. Šeme asocijacije. Kodovi. Latinski kvadrati. Adamarove matrice. Sistem različitih predstavnika. Matroidi. Grupe i kombinatorna prebrojavanja. Razni vidovi primene kombinatorike u računarstvu i elektrotehnici.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. D. Cvetković, S. Simić: Kombinatorika i grafovi, pregled i prilozi, Računarski fakultet, Beograd i CET, Beograd, 2006.
   2. D. Cvetković, S. Simić: Kombinatorika klasična i moderna, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, Naučna knjiga, Beograd 1990.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30