Navigacija

13D081FAP - Funkcionalna analiza i primene

Specifikacija predmeta
Naziv Funkcionalna analiza i primene
Akronim 13D081FAP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Predmet ima za cilj da osposobi studente doktorskih studija za istraživanje u oblasti Metričkih prostora , teoriji mere i Integracije i Banahovih prostora , kao i primeni u fizici, elektromagnetici, telekomunikacijama,automatskom upravljanju. Doktorska teza ,kao krajnji ishod, bila bi rezultat sveobuhvatnog istraživanja u ovim oblastima kao i u srodnim na smeru Primenjena matematika.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Doktorska teza iz ove problematike,kao krajnji ishod, bila bi rezultat sveobuhvatnog istraživanja u ovim oblastima kao i u srodnim na smeru Primenjena matematika.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Metrički prostori , teorija mere i Integracije, Banahovi prostori i Hibertovi prostori
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. S. Aljančić: Uvod u realnu i funkcionalnu analizu, Beograd, 1979
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja i auditorne vežebe, seminarski radovi
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0