Navigacija

13D061OIEO - Obnovljivi izvori energije i okolina

Specifikacija predmeta
Naziv Obnovljivi izvori energije i okolina
Akronim 13D061OIEO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Izučavanje interakcije izvora energije i okoline sa aspekta održivog razvoja civilizacije. Ovladavanje metodama modelovanja i računarske simulacije za izradu studija izvodljivosti projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije uključujući uticaj na okolinu.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje znanja u oblasti interakcije izvora energije i okoline sa aspekta održivog razvoja civilizacije. Ovladavanje metodama modelovanja i računarske simulacije i izrada studije izvodljivosti projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije uključujući uticaj na okolinu prema važećim propisima u Srbiji.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Energija i okolina: klimatske promene, kisele kiše, efekat staklene bašte, emisija gasova, elektromagnetska interferencija, uticaj na avio saobraćaj, floru i faunu, vizuleni efekti, buka i socijalni efekti. Klasični i obnovljivi izvori energije i njihov uticaj na okolinu i društvo. Ekonomija vodonika.. Mogući scenario za ekološki prihvatljivu ekspanziju obnovljivih izvora energije.
    Sadržaj praktične nastave Izrada strateške studije uticaja i procene uticaja projekata obnovljivih izvora na okolinu. Istraživački rad.
    Literatura
    1. Renewable Energy Policy - by Paul Komor, University, 2004
    2. Mainstreaming Renewable Energy In The 21st Century - by Janet Laughlin Sawin, Thomas Prugh ,2004
    3. Renewables Information, OECD, by International Energy Agency, 2006 onnline
    4. Sustainable Energy: : Choosing Among Options By Jefferson W. Tester - 2005
    5. M. Zlatanović: Korišćenje energije vetra u Srbiji - prirodni uslovi i praktična politika; Jefferson Institute, December 2009.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave Predavanja, demonstracije na terenu, učenje kroz predavanja, samostalna realizacija projekata, diskusije i istraživački rad.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti
    Kolokvijumi 0
    Seminari 60