Navigacija

13D051SMP - Savremene metode za projektovanje regulatora u sistemima upravljanja

Specifikacija predmeta
Naziv Savremene metode za projektovanje regulatora u sistemima upravljanja
Akronim 13D051SMP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Upravljanje sistemima i obrada signala
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Primena savremenih metoda projektovanja složenih regulatora u sistemima upravljanja uključujući PI, PD i PID regulatore. Analiza upravljačkih algoritama s ciljem proučavanja odgovarajućih struktura SAU. Karakterizacija procesa. Unapređenje postojećih metoda.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će steći široko znanje i odgovarajuće veštine o tome kako primena savremenih metoda projektovanja regulatora može da ostvari odgovarajuće performanse i robusnost regulacionog procesa. Biće osposobljeni da izvrše odgovarajuću karakterizaciju procesa, da izaberu odgovarajući regulator i upravljačku strukturu u SAU.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Pregled značajnijih konvencionalnih i savremenih metoda projektovanja regulatora u SAU. Performanse i robustnost (PR) sistema. Analitičke metode projektovanja složenih regulatora uključujući PI, PD i PID pod ograničenjima na PR. Savremene metode optimizacije regulatora pod ograničenjima na PR. Odgovarajuće strukture SAU. Metode karakterizacije procesa primenom kritičnog eksperimenta (MRT, FZP, itd).
   Sadržaj praktične nastave Nema.
   Literatura
   1. Okko H. Bosgra, Huibert Kwakernaak, Gjerrit Meinsma, "Design Methods for Control System", Notes for a course of the Dutch Institute of Systems and Control Winter term 2007–2008.
   2. Karl J. Åström , Tore Hägglund, "Advanced PID Control", International Society of Automation 2006.
   3. J.E. Normey-Rico, E.F. Camacho, "Control of dead-time processes", Springer, 2007.
   4. V.Я. Rotač "Teoriя avtomatičeskogo upravleniя", Izdatelьstvo MЭI, Moskva 2008.
   5. Aidan O’Dwyer, "Handbook of PI and PID Controller Tuning Rules", Imperial College Press (3rd Edition), 2009.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja. Studenti su obavezni da reše i odbrane individualno dodeljeni projektni zadatak, koji im donosi ispitne poene.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70