Navigacija

13D051NP - Neuralne proteze

Specifikacija predmeta
Naziv Neuralne proteze
Akronim 13D051NP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima položeni ispit iz predmeta Motorna kontrola i rehabilitacija i Metode i instrumentacija za elektrofiziologiju
    Ciljevi izučavanja predmeta Sposobnost za primenu alata i instrumentacije za komunikaciju između mašine i centralnog i perifernog nervnog sistema čoveka
    Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje mogućnosti primene inženjerskih metoda u uspotavljanju senzornih i motornih funkcija koje su pormećene ili igubljene usled povrede ili bolesti nervnog sistema.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Primene električne i magnetske stimlacije . Patološka stanja. Neuroproteze za poboljšanje sluha (kohlearne proteze), restituciju vizije, uspostavljanje disanja (stimulacija dijafragme) i kontrolu apnee, kontrolu urinarnih funkcija, restituciju pokreta BMI
    Sadržaj praktične nastave TGe stiranje elektroda, principi elektirčne stmjalcije
    Literatura
    1. Popović, DB, Sinkjær T. Control of Movement for the Physicaly Disabled, Springer, 2000, London, U,.K. Dhilon G, Horch K. (Eds.) Neuroprosthetics: Theory and Practice, 2004, World Sci Publ, New York
    2. Popović, DB, Sinkjær T. Control of Movement for the Physicaly Disabled, Springer, 2000, London, U.K.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave nastava / konsultacije
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
    Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
    Projekti 20
    Kolokvijumi
    Seminari