Navigacija

13D051AVO - Automatsko vođenje objekata u prostoru

Specifikacija predmeta
Naziv Automatsko vođenje objekata u prostoru
Akronim 13D051AVO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Upravljanje sistemima i obrada signala
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Izučavanje savremenih metoda vođenja i upravljanja i mogućnost istraživačko-razvojnog rada u ovoj oblasti. Težište je na aspektima adaptivnih sistema, optimizacije procesa vođenja, fuzije podataka iz raznorodnih senzorskih sistema.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost studenata da samostalno specificiraju upravljački zadatak, pretražuju i selektuju referentnu naučnu literaturu, definišu sopstveni prilaz u rešavanju upravljačkog zadatka, realizuju simulaciono ili laboratorijsko okruženje za analizu i testiranje, implementiraju upravljački algoritam i prikažu rezultate po naučnim standardima.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Razmatraju se problemi analize i sinteze optimalnih zakona vođenja objekata u prostoru, adaptivnih autopilotskih struktura za stabilizaciju i upravljanje kretanjem duž nominalne putanje, programiranja trajektorija raketa namenjenih za lansiranje kosmičkih letilica, kao i prostorne stabilizacije veštačkih Zemljinih satelita. Razmatra se i automatska navigacija na bazi fuzije podataka iz raznorodnih senzora.
    Sadržaj praktične nastave istraživački studijski rad
    Literatura
    1. Graovac, S: ''Automatsko vođenje objekata u prostoru'', Akademska misao, Beograd, 2006
    2. Zarchan, P.: “Tactical and Strategic Missile Guidance”, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1997.
    3. Blakelock, J.H.: “Automatic Control of Aircraft and Missiles”, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., 1991.
    4. Farrell, J.A., M. Barth: “The Global Positioning System & Inertial Navigation”, MCGraw Hill, 1999.
    5. Lawrence, A.: “Modern Inertial Technology – Navigation, Guidance, and Control”, Springer, 2001.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave Upućivanje na litearaturu, tumačenje literature, konsultacije oko pripreme projekta i toku izrade
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
    Projekti
    Kolokvijumi 0
    Seminari 70