Navigacija

13D031AP - Akustika prostorija

Specifikacija predmeta
Naziv Akustika prostorija
Akronim 13D031AP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema uslova
   Ciljevi izučavanja predmeta Prostorije su najčešći oblik akustičkih prenosnih sistema. Cilj predmeta je da student stekne potrebna znanja o zvučnom polju u prostorijama koja su potebna za samostalna istraživanja u toj važnoj oblasti. Upoznaju se osnovne karakteristike zvučnog polja u prostorijama, metode njegovog modelovanja i fizičke osobine sredstava sa njegovu konstrolu.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti posle ovog kursa treba da razumeju pojave u zvučnom polju koje se formira u zatvorenim prostorijama i da to znanje umeju da primene u samostalnom istraživanju.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Zvučno polje ispred refleksione ravni. Matematički modeli zvučnog polja u prostorijama: talasni, statistički, geometrijski. Apsorpcija zvuka i zvučni apsorberi. Subjektivni zahtevi u odnosu na impulsni odziv prostorije.
   Sadržaj praktične nastave Akustička merenja u realnim prostorijama i njihovim fizičkim modelima.
   Literatura
   1. Heinrich Kuttruf, "Room acoustics", Spon press, London, 2000.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Konsultacije, praktičan rad u laboratoriji i na terenu
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30