Navigacija

13D031AP - Akustika prostorija

Specifikacija predmeta
Naziv Akustika prostorija
Akronim 13D031AP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Prostorije su najčešći oblik akustičkih prenosnih sistema. Cilj predmeta je da student stekne potrebna znanja o zvučnom polju u prostorijama koja su potebna za samostalna istraživanja u toj važnoj oblasti. Upoznaju se osnovne karakteristike zvučnog polja u prostorijama, metode njegovog modelovanja i fizičke osobine sredstava sa njegovu konstrolu.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti posle ovog kursa treba da razumeju pojave u zvučnom polju koje se formira u zatvorenim prostorijama i da to znanje umeju da primene u samostalnom istraživanju.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Zvučno polje ispred refleksione ravni. Matematički modeli zvučnog polja u prostorijama: talasni, statistički, geometrijski. Apsorpcija zvuka i zvučni apsorberi. Subjektivni zahtevi u odnosu na impulsni odziv prostorije.
   Sadržaj praktične nastave Akustička merenja u realnim prostorijama i njihovim fizičkim modelima.
   Literatura
   1. Heinrich Kuttruf, "Room acoustics", Spon press, London, 2000.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja i rad u laboratoriji
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 50