Navigacija

13D021VP - Visokonaponska postrojenja

Specifikacija predmeta
Naziv Visokonaponska postrojenja
Akronim 13D021VP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetske mreže i sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa visokonaponskim postrojenjima naponskih nivoa od 0,4kV do 400kV.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da projektuju, grade, održavaju i koriste visokonaponska postrojenja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Struje kratkih spojeva. Parametri struje kratkog spoja. Termička provera elemenata postrojenja. Elementi postrojenja. Jednopolne šeme postrojenja. Dispozicije postrojenja. Metalom oklopljena postrojenja. Digitalni sistemi u postrojenjima. Sistemi uzemljenja u postrojenjima. Osnovni standardi i preporuke vezane za VN postrojenja. Pouzdanost VN postrojenja.
   Sadržaj praktične nastave Računarske vežbe i posete postrojenjima
   Literatura
   1. 1.M.Đurić, “VN razvodna postrojenja”, Pegaz, Bijelo Polje 2010.
   2. 5.Projekti elektroenergetskih objekata urađeni u prethodnih 5 godina od strane ELEKTROISTOKA, ENERGOPROJEKTA, MAŠINOPROJEKTA i drugih projektantskih firmi.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe, numeričke vežbe, posete postrojenjima
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0