Navigacija

13D011VEP - Višemotorni električni pogoni

Specifikacija predmeta
Naziv Višemotorni električni pogoni
Akronim 13D011VEP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetski pretvarači i pogoni
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Predznanje iz predmeta koji čine jezgro nastave na smerovima EPP i EES Energetskog odseka ETF. Elektromotorni pogoni
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenta sa savremenim rešenjima pokretanja sistema sa višemotornim pogonom, metodama analize, integracije neophodne opreme, izbor strukture i parametara podsistema za upravljanje, puštanja u rad, i nadzora.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljeni studenti za korišćenje, upravljanje i projektovanje višemotornih pogona. Osposobljavanje studenata za samostalnu: • Analizu rada višemotornih pogona u stacionarnim i dinamičkim režimima. • Modelovanje mehaničkih sprega u višemotornim pogonima. • Projektovanje upravljačkih algoritama višemotornih pogona. • Korišćenje višemotornih pogona.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod - Opšti pojmovi i definicije. Višemotorni pogoni: • sa krutom mehaničkom vezom pogonskih vratila. • sa izrazito elastičnom osobinom mehaničke veze pogonskih vratila. • sa izrazito viskoznom osobinom mehaničke veze pogonskih vratila. • bez mehaničke veze pogonskih vratila. • sa promenljivim osobinama mehaničke veze pogonskih vratila. Primeri sa analizom.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. B. Jeftenić, M. Bebić, S. Štatkić „Višemotorni pogoni“, Akademska misao, 2011.
   2. Vladan Vučković: Električni pogoni, Elektrotehnički fakultet, Beograd 1997.
   3. B.Jeftenić, V.Vasić, Đ.Oros, ...... ”ELEKTROMOTORNI POGONI zbirka rešenih zadataka”
   4. B.Jeftenić, V.Vasić, Đ.Oros ”REGULISANI ELEKTROMOTORNI POGONI rešeni problemi sa elementima teorije"
   5. P.C.Krause: "Analysis of Electric Machinery", McGraw-Hill, New York, 1986.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežebe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0