Navigacija

13D011OPS - Odabrana poglavlja iz specijalih električnih instalacija

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz specijalih električnih instalacija
Akronim 13D011OPS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Položen ispit iz "Specijalnih električnih instalacija"
   Ciljevi izučavanja predmeta Detaljno istraživanje i razvoj u jednoj od oblasti obuhvaćenih osnovnim kursom iz Specijalnih električnih instalacija
   Ishodi učenja (stečena znanja) Usavršavanje u jednoj od oblasti koje se izučavaju u osnovnom kursu iz specijalnih električnih instalacija. Osposobljavanje za istraživanje i razvoj matematičkih modela / korišćenje postojećih softvera ili pisanje namenskih programa.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Mentorski rad sa kandidatima - od definisanja teme, upućivanje na literaturu, praćenje rada kandidata. Oblasti iz kojih su definisane teme su iste kao oblasti obuhvaćene osnovnim kursom iz Specijalnih električnih instalacija.
   Sadržaj praktične nastave Mentorski rad sa kandidatima - razvoj modela i implementacija na računaru.
   Literatura
   1. Electrical installations handbook, Siemens AG and John Wiley & Sons, Berlin and München, 1987.
   2. Radakovic, Z., Topalis, F., Kostic, M. (2003): The Voltage Distortion in Low Voltage Networks Caused by Compact Fluorescent Lamps with Electronic Gear. Electric Power Systems Research, Vol. 31, 817-829.,
   3. Hadziefendic, N., Kostic, M. and Radakovic, Z. (2009): Detection of series arcing in low–voltage electrical installations. European Transaction on Electrical Power (ETEP), Vol. 19, Issue 3, 423 – 432
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Mentorski rad sa kandidatima - od definisanja teme, upućivanje na literaturu, praćenje rada kandidata. Oblasti iz kojih su definisane teme su iste kao oblasti obuhvaćene osnovnim kursom iz Specijalnih električnih instalacija.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 70
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0