Navigacija

13D011MUP - Mikroprocesorsko upravljanje elektromotornim pogonima

Specifikacija predmeta
Naziv Mikroprocesorsko upravljanje elektromotornim pogonima
Akronim 13D011MUP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetski pretvarači i pogoni
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Ovladavanje teorijom i praktičnom implementacijom digitalnog upravljanja brzinom i pozicijom, rešavanje problema komplijanse i torzionih oscilacija, kao i generisanje referentnih trajektorija u koordinisanom višeosnom kretanju. Laboratorijske vežbe omogućuju savladavanje praktičnih aspekata.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Ishod predmeta je ovladavanje teorijom i implementacijom digitalnog upravljanja kretanjem, kao i osposobljavanje studenata za analizu i projektovanje sistema za digitalno upravljanje brzinom i pozicijom. Kurs obuhvata analizu, projektovanje, implementaciju, kodiranje i evaluaciju.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave DSP tehnologije u upravljanju kretanjem, regulatori brzine i pozicije, problemi mehaničke rezonancije, rekonstrukcije signala, kao i generisanje referentne trajektorije u koordinaciji kretanja. Metode sinteze i podešavanja parametara regulacije kod tradicionalnih analognih industrijskih kontrolera. Metod dvostrukih odnosa. Simetrični optimum. Robusnost tradicionalnih analognih rešenja.
   Sadržaj praktične nastave Prednosti i nedostaci digitalne implementacije. Diskretizacija po vremenu i amplitudi. Problem lažnih likova u spektru povorke odbiraka. Hardverska i programska rešenja za otklanjanje lažnih likova. Digitalna implementacija struktura za upravljanje električnim pogonima.
   Literatura
   1. S. N. Vukosavić, Digitalno upravljanje elektromotornim pogonima, Akademska misao 2003.
   2. S.N.Vukosavić, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007.
   3. Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines, Springer, 2012
   4. Vladan Vučković, Električni pogoni, Univerzitet u Beogradu 1997.
   5. M. R. Stojić, Digitalni sistemi upravljanja, Univerzitet u Beogradu 1998.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 20
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 10