Навигација

Изборно веће

Изборно веће факултета чине наставници и асистенти, који су у радном односу са најмање 70 % радног времена на Факултету. Приликом избора наставника право гласа имају само наставници у истом и вишем звању од звања у које се наставник бира.

Изборно веће:

  • доноси одлуку о расписивању конкурса за избор у звање наставника, односно сарадника;
  • утврђује предлог за избор у звање наставника;
  • врши избор у звање сарадника;
  • одређује комисију за писање реферата о кандидатима за избор у звање наставника и сарадника.

Декан је председник Изборног већа по функцији.

Kалендар одржавања седница већа

Седнице Изборног и Наставно-научног већа ће се одржавати једанпут месечно уторком (изузетно држаће се ванредне седнице које ће накнадно бити заказане) по следећем распореду:

новембар 2019 Седница се одржава у уторак 12. новембра
децембар 2019 Седница се одржава у уторак 10. децембра
јануар 2020 Седница се одржава у уторак 14. јануара
фебруар 2020 Седница се одржава у уторак 11. фебруара
март 2020 Седница се одржава у уторак 10. марта
април 2020 Седница се одржава у уторак 7. априла
мај 2020 Седница се одржава у уторак 5. маја
јун 2020 Седница се одржава у уторак 2. јуна*
јул 2020 Седница се одржава у уторак 30. јуна
септембар 2020 Седница се одржава у уторак 8. септембра

Термин одржавања седнице биће тачно одређен након објављивања Конкурса за упис студената на основне академске студије за школску 2020/2021. годину.