Навигација

Изборно веће

Изборно веће факултета чине наставници и асистенти, који су у радном односу са најмање 70 % радног времена на Факултету. Приликом избора наставника право гласа имају само наставници у истом и вишем звању од звања у које се наставник бира.

Изборно веће:

  • доноси одлуку о расписивању конкурса за избор у звање наставника, односно сарадника;
  • утврђује предлог за избор у звање наставника;
  • врши избор у звање сарадника;
  • одређује комисију за писање реферата о кандидатима за избор у звање наставника и сарадника.

Декан је председник Изборног већа по функцији.

Kалендар одржавања седница већа

Седнице Изборног и Наставно-научног већа ће се одржавати једанпут месечно уторком (изузетно држаће се ванредне седнице које ће накнадно бити заказане) по следећем распореду:

октобар 2017 Седница се одржава у уторак 10. октобра
новембар 2017 Седница се одржава у уторак 7. новембра
децембар 2017 Седница се одржава у уторак 5. децембра
јануар 2018 Седница се одржава у уторак 16. јануара
фебруар 2018 Седница се одржава у уторак 13. фебруара
март 2018 Седница се одржава у уторак 13. марта
април 2018 Седница се одржава у четвртак 17. априла
мај 2018 Седница се одржава у уторак 15. маја
јун 2018 Седница се одржава у уторак 12. јуна
јул 2018 Седница се одржава у уторак 10. јула
септембар 2018 Седница се одржава у уторак 11. септембра