Навигација

Телекомуникације и информационе технологије

Смер: Системско инжењерство

2. година

3. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
3.1 ОТ2М3 Математика 3 O 3+3+0 6
3.2 ОТ2ТЕК Теорија електричних кола O 3+2+0 6
3.3 ОТ2ОЕ Основи електронике O 3+2+1 6
3.4 ОТ2ЕЈ3
ОТ2РЈ3
ОТ2НЈ3
ОТ2ФЈ3
Страни језик 3 О 2+0+0 2
Бирају се два од следећих пет изборних предмета
3. 5-6 ОТ2ОР Организација рачунара И 2+2+1 5
3. 5-6 ОТ2ФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 5
3. 5-6 ОТ2ЕМ Електрична мерења И 2+0+3 5
3. 5-6 ОТ2МУЕ Материјали у електротехници И 3+2+1 5
3. 5-6 ОТ2ООП Објектно-оријентисано програмирање И 2+2+1 5
Укупно   29-30 30
4. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
4.1 ОТ2Е Електромагнетика O 3+2+0 6
4.2 ОТ2СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6
4.3 ОТ2Т1 Телекомуникације 1 O 3+2+1 6
4.4 ОТ2М4 Математика 4 1 O 2+2+1 6
Бирају се два обавезна од следећих шест предмета
4.4/2-3 ОТ2САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације 2 И 1+1+0,5 3
4.4/2-3 ОТ2ДИФ Диференцијалне једначине 2 И 1+1+0,5 3
4.4/2-3 ОТ2ЈМФ Једначине математичке физике 2 И 1+1+0,5 3
4.4/2-3 ОТ2ВИС Вероватноћа и статистика 2 И 1+1+0,5 3
4.4/2-3 ОТ2НУМ Нумеричка математика 2 И 1+1+0,5 3
4.4/2-3 ОТ2ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе 2 И 1+1+0,5 3
Ако се из претходне групе изаберу два предмета, онда се морају иѕабрати два практикума из следеће групе.
Ако се из претходне групе изаберу три предмета, онда се мора изабрати један практикум из следеће групе.
4.5-2 ОТ2ЕЈ4
ОТ2РЈ4
ОТ2НЈ4
ОТ2ФЈ4
Страни језик 4 И 2+0+0 3
4.5-2 ОТ2ПМ4 Практикум из математике 4 3 И 1+1+0,5 3
4.5-2 ОТ2ПСА Практикум софтверски алати И 1+0+1,5 3
Укупно   25,5-26 30

3. година

5. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
5.1 ОТ3ОС1 Обрада сигнала 1 O 3+1+1 6
5.2 ОТ3Т2 Телекомуникације 2 O 3+2+1 6
5.3 ОТ3ТМ Телекомуникационе мреже O 3+1+1 6
5.4 ОТ3РОП Рачунарске основе и примена Интернета O 3+2+0 6
Бира се један од следећих пет изборних предмета или
два изборна предмета из Групе 5.5-2
5.5 ОТ3О Оптоелектроника И 3+1+1 6
5.5 ОТ3ОПЕ Одабрана поглавља из електроенергетских система 4 И 3+1+1 6
5.5 ОТ3САУ Системи аутоматског управљања И 3+1+1 6
5.5 ОТ3МУЕ Материјали у електротехници 5 И 3+1+1 6
5.5 ОТ3ООП Објектно-оријентисано програмирање 5 И 2+2+1 6
5.5 ОТ3М5 Математика 5 6 И 2+2+1 6
5.5 ОТ3ТМ1 Телекомуникациона мерења 1 7 И 3+1+1 6
Уколико из групе 5.5 није изабран предмет, бирају се два од следећих шест изборних предмета
5.5-2 ОТ3САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације 8 И 1+1+0,5 3
5.5-2 ОТ3ДИФ Диференцијалне једначине 8 И 1+1+0,5 3
5.5-2 ОТ3ЈМФ Једначине математичке физике 8 И 1+1+0,5 3
5.5-2 ОТ3ВИС Вероватноћа и статистика 8 И 1+1+0,5 3
5.5-2 ОТ3НУМ Нумеричка математика 8 И 1+1+0,5 3
5.5-2 ОТ3ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе 8 И 1+1+0,5 3
Укупно   26 30
6. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
6.1 ОТ3Т3 Телекомуникације 3 O 3+1+1 6
6.2 ОТ3РК Радио комуникације O 3+1+1 6
6.3 ОТ3ТС Телекомуникациони системи O 3+1+1 6
6.4 ОТ3ОТ Оптичке телекомуникације O 3+1+1 6
Бира се један од следећих седам изборних предмета
6.5 ОТ3ОДЕ Основи дигиталне електронике И 3+1+1 6
6.5 ОТ3БП Базе података И 3+1+1 6
6.5 ОТ3ОС2 Обрада сигнала 2 И 3+1+1 6
6.5 ОТ3ДТК Дигитална телекомуникациона кола 9 И 3+1+1 6
6.5 ОТ3СП Сензори и претварачи И 3+0+2 6
6.5 ОТ3ПОТ Простирање оптичких таласа И 3+2+0 6
6.5 ОТ3ОС Оперативни системи И 2+2+1 6
6.5 ОТ3ТМ2 Телекомуникациона мерења 2 7 И 3+1+1 6
Укупно   25 30

4. година

7. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
7.1 ОТ4РС Радио системи О 3+1+1 6
7.2 ОТ4ШТМ Широкопојасне телекомуникационе мреже О 3+2+0 6
7.3 ОТ4КС Комутациони системи О 3+1+1 6
7.4 ОТ4ТКМ Телекомуникационе мреже за приступ О 3+2+0 6
Бира се један од следећих тринаест изборних предмета
7.5 ОТ4СТС Симулација телекомуникационих система 10 И 3+1+1 6
7.5 ОТ4ОЕ Основи економије И 3+1+1 6
7.5 ОТ4АОС Aдаптивна обрада сигнала И 3+1+1 6
7.5 ОТ4ТВ Телевизија И 3+1+1 6
7.5 ОТ4ОГК Основи говорне комуникације И 3+1+1 6
7.5 ОТ4Е Eлектроакустика И 3+1+1 6
7.5 ОТ4МТ Микроталасна техника И 3+1,5+0,5 6
7.5 ОТ4УРВ Усмерене радио везе И 3+1+1 6
7.5 ОТ4ОМ Оптичке мреже И 3+2+0 6
7.5 ОТ4СС Сателитски системи 10 И 3+1+1 6
7.5 ОТ4Р Радиотехника И 3+1+1 6
7.5 ОТ4СОС Системи за обраду слике И 3+1+1 6
7.5 ОТ4АИ Архитектура интернета И 3+1+1 6
7.5 ОТ4ИПТ ИП телефонија И 3+1+1 6
7.5 ОТ4ОТ2 Оптичке телекомуникације 2 11 И 3+2+0 6
Укупно   25 30
8. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
8.1 ОТ4ТИК Теорија информација и кодови у телекомуникацијама О 3+1+1 6
Бираjу се два од следећих десет изборних предмета
8.2-3 ОТ4БМ Бежичне мреже 12 И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4ПТМ Пројектовање телекомуникационих мрежа 12 И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4ПТК Протоколи у телекомуникационим мрежама 12 И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4ИПР Имплементација програмских решења 9 И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4ТДМ ТDМ системи преноса 9 И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4ЈМС Јавни мобилни системи И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4ОАС Обрада аудио сигнала 6 И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4ЕК Eлектромагнетска компатибилност И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4ИП Интернет програмирање И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4ПКХ Програмирање комуникационог хардвера И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4МПК Микроталасна пасивна кола И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4АП Aнтене и простирање И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4МИС Моделирање и симулација у телекомуникационим системима И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4ПТС Поузданост у телекомуникационим системима И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4РРС Радиолокације и радарски системи 9 И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4РУТ Регулатива у телекомуникацијама 6 И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4ММС Мултимедијални системи И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4ППР Принципи позиционирања у радио системима 13 И 3+1+1 6
8.4   Стручна пракса О   2
8.5   Завршни рад О   10
Укупно   15 30

1 Овај предмет се не нуди од школске 2011/12. године.

2 Овај предмет се може изабрати од школске 2011/12. године.

3 Овај практикум се не нуди од школске 2011/12. године.

4 Овај предмет се не нуди од школске 2013/14. године.

5 Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 3. семестру.

6 Овај предмет се не нуди од школске 2011/2012. године.

7 Овај предмет се може изабрати од школске 2011/2012. године.

8 Овај предмет се може изабрати од школске 2011/2012. године уколико није изабран у 4.семестру.

9 Овај предмет се не нуди од школске 2012/13 године.

10 Овај предмет се не нуди од школске 2013/14 године.

11 Овај предмет се може изабрати од школске 2009/10. године.

12 Овај предмет се не нуди од школске 2009/10. године.

13 Овај предмет се може изабрати од школске 2010/11. године, а не може се изабрати у школској 2014/15. и 2015/16. години.

 

 

Смер: Радио комуникације

2. година

3. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
3.1 ОТ2М3 Математика 3 O 3+3+0 6
3.2 ОТ2ТЕК Теорија електричних кола O 3+2+0 6
3.3 ОТ2ОЕ Основи електронике O 3+2+1 6
3.4 ОТ2ЕЈ3
ОТ2РЈ3
ОТ2НЈ3
ОТ2ФЈ3
Страни језик 3 О 2+0+0 2
Бирају се два од следећих пет изборних предмета
3. 5-6 ОТ2ОР Организација рачунара И 2+2+1 5
3. 5-6 ОТ2ФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 5
3. 5-6 ОТ2ЕМ Електрична мерења И 2+0+3 5
3. 5-6 ОТ2МУЕ Материјали у електротехници И 3+2+1 5
3. 5-6 ОТ2ООП Објектно-оријентисано програмирање И 2+2+1 5
Укупно   29-30 30
4. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
4.1 ОТ2Е Електромагнетика O 3+2+0 6
4.2 ОТ2СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6
4.3 ОТ2Т1 Телекомуникације 1 O 3+2+1 6
4.4 ОТ2М4 Математика 4 14 O 2+2+1 6
Бирају се два обавезна од следећих шест предмета
4.4/2-3 ОТ2САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације 15 И 1+1+0,5 3
4.4/2-3 ОТ2ДИФ Диференцијалне једначине 15 И 1+1+0,5 3
4.4/2-3 ОТ2ЈМФ Једначине математичке физике 15 И 1+1+0,5 3
4.4/2-3 ОТ2ВИС Вероватноћа и статистика 15 И 1+1+0,5 3
4.4/2-3 ОТ2НУМ Нумеричка математика 15 И 1+1+0,5 3
4.4/2-3 ОТ2ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе 15 И 1+1+0,5 3
Ако се из претходне групе изаберу два предмета, онда се морају иѕабрати два практикума из следеће групе.
Ако се из претходне групе изаберу три предмета, онда се мора изабрати један практикум из следеће групе.
4.5-2 ОТ2ЕЈ4
ОТ2РЈ4
ОТ2НЈ4
ОТ2ФЈ4
Страни језик 4 И 2+0+0 3
4.5-2 ОТ2ПМ4 Практикум из математике 4 16 И 1+1+0,5 3
4.5-2 ОТ2ПСА Практикум софтверски алати И 1+0+1,5 3
Укупно   25,5-26 30

3. година

5. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
5.1 ОТ3ОС1 Обрада сигнала 1 O 3+1+1 6
5.2 ОТ3Т2 Телекомуникације 2 O 3+2+1 6
5.3 ОТ3ТМ Телекомуникационе мреже O 3+1+1 6
5.4 ОТ3МТ Микроталасна техника O 3+1,5+0,5 6
Бира се један од следећих седам изборних предмета или
два изборна предмета из Групе 5.5-2
5.5 ОТ3Е Електроакустика И 3+1+1 6
5.5 ОТ3АЕ Aналогна електроника И 3+1+1 6
5.5 ОТ3М5 Математика 5 14 И 2+2+1 6
5.5 ОТ3ОПЕ Одабрана поглавља из електроенергетских система 17 И 3+1+1 6
5.5 ОТ3АОР Aрхитектура и организација рачунара И 3+1+1 6
5.5 ОТ3ООП Објектно оријентисано програмирање 18 И 2+2+1 6
5.5 ОТ3РОП Рачунарске основе и примена Интернета И 3+2+0 6
5.5 ОТ3МУЕ Материјали у електротехници 18 И 3+1+1 6
5.5 ОТ3ТМ1 Телекомуникациона мерења 1 15 И 3+1+1 6
Уколико из групе 5.5 није изабран предмет, бирају се два од следећих шест изборних предмета
5.5-2 ОТ3САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације 19 И 1+1+0,5 3
5.5-2 ОТ3ДИФ Диференцијалне једначине 19 И 1+1+0,5 3
5.5-2 ОТ3ЈМФ Једначине математичке физике 19 И 1+1+0,5 3
5.5-2 ОТ3ВИС Вероватноћа и статистика 19 И 1+1+0,5 3
5.5-2 ОТ3НУМ Нумеричка математика 19 И 1+1+0,5 3
5.5-2 ОТ3ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе 19 И 1+1+0,5 3
Укупно   26 30
6. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
6.1 ОТ3Т3 Телекомуникације 3 O 3+1+1 6
6.2 ОТ3РК Радио комуникације O 3+1+1 6
6.3 ОТ3ТС Телекомуникациони системи O 3+1+1 6
6.4 ОТ3ОТ Оптичке телекомуникације O 3+1+1 6
Бира се један од следећих седам изборних предмета
6.5 ОТ3ОДЕ Основи дигиталне електронике И 3+1+1 6
6.5 ОТ3АП Aнтене и простирање И 3+1+1 6
6.5 ОТ3ОС2 Обрада сигнала 2 И 3+1+1 6
6.5 ОТ3ДТК Дигитална телекомуникациона кола 20 И 3+1+1 6
6.5 ОТ3МК Микроталасна пасивна кола И 3+1+1 6
6.5 ОТ3НУТ Напајање у телекомуникацијама 20 И 3+1+1 6
6.5 ОТ3ОС Оперативни системи И 2+2+1 6
6.5 ОТ3ПОТ Простирање оптичких таласа И 3+2+0 6
6.5 ОТ3ТМ2 Телекомуникациона мерења 2 15 И 3+1+1 6
Укупно   25 30

4. година

7. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
7.1 ОТ4РС Радио системи О 3+1+1 6
7.2 ОТ4Р Радиотехника О 3+1+1 6
7.3 ОТ4КС Комутациони системи О 3+1+1 6
Бирају се два од следећих тринаест изборних предмета
7.4-5 ОТ4ТВ Телевизија И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4УРВ Усмерене радио везе И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4ШТМ Широкопојасне телекомуникационе мреже И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4ОЕ Основи економије И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4СТС Симулација телекомуникационих система 17 И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4ОГК Oснови говорне комуникације И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4ТКМ Телекомуникационе мреже за приступ И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4Е Eлектроакустика 21 И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4СС Сателитски системи 17 И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4АИ Aрхитектура интернета И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4АОС Адаптивна обрада сигнала И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4ИПТ IP телефонија И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4СОС Системи за обраду слике И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4ОМ Оптичке мреже И 3+2+0 6
7.4-5 ОТ4ОТ2 Оптичке телекомуникације 2 22 И 3+2+0 6
Укупно   25 30
8. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
8.1 ОТ4ТИК Теорија информација и кодови у телекомуникацијама О 3+1+1 6
Бираjу се два од следећих девет изборних предмета
8.2-3 ОТ4БМ Бежичне мреже 23 И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4ПТМ Пројектовање телекомуникационих мрежа 23 И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4ТДМ ТDМ системи преноса 20 И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4ЈМС Јавни мобилни системи И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4ЕК Eлектромагнетска компатибилност И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4ИП Интернет програмирање И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4МИС Моделирање и симулација у телекомуникационим системима И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4ПТС Поузданост у телекомуникационим системима И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4РУТ Регулатива у телекомуникацијама 14 И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4СИЗ Сигурност и заштита у телекомуникационим мрежама И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4РРС Радиолокације и радарски системи 20 И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4МПК Микроталасна пасивна кола 24 И 3+1+1 6
8.2-3 ОТ4ППР Принципи позиционирања у радио системима 25      
8.2-3 ОТ4ММС Мултимедијални системи И 3+1+1 6
8.4   Стручна пракса О   2
8.5   Завршни рад О   10
Укупно   15 30

14 Овај предмет се не нуди од школске 2011/12. године.

15 Овај предмет се може изабрати од школске 2011/12. године.

16 Овај практикум се не нуди од школске 2011/12. године.

17 Овај предмет се не нуди од школске 2013/14. године.

18 Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 3. семестру.

19 Овај предмет се може изабрати од школске 2011/2012. године уколико није изабран у 4.семестру.

20 Овај предмет се не нуди од школске 2012/13.

21 Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 5. семестру.

22 Овај предмет се може изабрати од школске 2009/10. године.

23 Овај предмет се не нуди од школске 2009/10. године.

24 Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 6. семестру.

25 Овај предмет се може изабрати од школске 2010/11. године, а не може се изабрати у школској 2014/15. и 2015/16. години.

 

 

Смер: Аудио и видео технологије

2. година

3. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
3.1 ОТ2М3 Математика 3 O 3+3+0 6
3.2 ОТ2ТЕК Теорија електричних кола O 3+2+0 6
3.3 ОТ2ОЕ Основи електронике O 3+2+1 6
3.4 ОТ2ЕЈ3
ОТ2РЈ3
ОТ2НЈ3
ОТ2ФЈ3
Страни језик 3 О 2+0+0 2
Бирају се два од следећих пет изборних предмета
3. 5-6 ОТ2ОР Организација рачунара И 2+2+1 5
3. 5-6 ОТ2ФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 5
3. 5-6 ОТ2ЕМ Електрична мерења И 2+0+3 5
3. 5-6 ОТ2МУЕ Материјали у електротехници И 3+2+1 5
3. 5-6 ОТ2ООП Објектно-оријентисано програмирање И 2+2+1 5
Укупно   29-30 30
4. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
4.1 ОТ2Е Електромагнетика O 3+2+0 6
4.2 ОТ2СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6
4.3 ОТ2Т1 Телекомуникације 1 O 3+2+1 6
4.4 ОТ2М4 Математика 4 26 O 2+2+1 6
Бирају се два обавезна од следећих шест предмета
4.4/2-3 ОТ2САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације 27 И 1+1+0,5 3
4.4/2-3 ОТ2ДИФ Диференцијалне једначине 27 И 1+1+0,5 3
4.4/2-3 ОТ2ЈМФ Једначине математичке физике 27 И 1+1+0,5 3
4.4/2-3 ОТ2ВИС Вероватноћа и статистика 27 И 1+1+0,5 3
4.4/2-3 ОТ2НУМ Нумеричка математика 27 И 1+1+0,5 3
4.4/2-3 ОТ2ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе 27 И 1+1+0,5 3
Ако се из претходне групе изаберу два предмета, онда се морају иѕабрати два практикума из следеће групе.
Ако се из претходне групе изаберу три предмета, онда се мора изабрати један практикум из следеће групе.
4.5-2 ОТ2ЕЈ4
ОТ2РЈ4
ОТ2НЈ4
ОТ2ФЈ4
Страни језик 4 И 2+0+0 3
4.5-2 ОТ2ПМ4 Практикум из математике 4 28 И 1+1+0,5 3
4.5-2 ОТ2ПСА Практикум софтверски алати И 1+0+1,5 3
Укупно   25,5-26 30

3. година

>

5. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
5.1 ОТ3ОС1 Обрада сигнала 1 O 3+1+1 6
5.2 ОТ3Т2 Телекомуникације 2 O 3+2+1 6
5.3 ОТ3ТМ Телекомуникационе мреже O 3+1+1 6
5.4 ОТ3РОП Рачунарске основе и примена Интернета O 3+2+0 6
Бира се један од следећих седам изборних предмета или
два изборна предмета из Групе 5.5-2
5.5 ОТ3О Оптоелектроника И 3+1+1 6
5.5 ОТ3АЕ Aналогна електроника И 3+1+1 6
5.5 ОТ3М5 Математика 5 26 И 2+2+1 6
5.5 ОТ3ОПЕ Одабрана поглавља из електроенергетских система 29 И 3+1+1 6
5.5 ОТ3САУ Системи аутоматског управљања И 3+1+1 6
5.5 ОТ3МТ Микроталасна техника И 3+1,5+0,5 6
5.5 ОТ3МУЕ Материјали у електротехници 30 И 3+1+1 6
5.5 ОТ3ООП Објектно-оријентисано прорамирање 30 И 2+2+1 6
5.5 ОТ3ТМ1 Телекомуникациона мерења 1 27      
Уколико из групе 5.5 није изабран предмет, бирају се два од следећих шест изборних предмета
5.5-2 ОТ3САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације 31 И 1+1+0,5 3
5.5-2 ОТ3ДИФ Диференцијалне једначине 31 И 1+1+0,5 3
5.5-2 ОТ3ЈМФ Једначине математичке физике 31 И 1+1+0,5 3
5.5-2 ОТ3ВИС Вероватноћа и статистика 31 И 1+1+0,5 3
5.5-2 ОТ3НУМ Нумеричка математика 31 И 1+1+0,5 3
5.5-2 ОТ3ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе 31 И 1+1+0,5 3
Укупно   26 30
6. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
6.1 ОТ3Т3 Телекомуникације 3 O 3+1+1 6
6.2 ОТ3РК Радио комуникације O 3+1+1 6
6.3 ОТ3ТС Телекомуникациони системи O 3+1+1 6
6.4 ОТ3ОТ Оптичке телекомуникације O 3+1+1 6
6.5 ОТ3ОС2 Обрада сигнала 2 O 3+1+1 6
Укупно   25 30

4. година

7. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кред
7.1 ОТ4РС Радио системи О 3+1+1 6
7.2 ОТ4Е Електроакустика О 3+1+1 6
7.3 ОТ4ТВ Телевизија О 3+1+1 6
Бираjу се два од следећих четрнаест изборних предмета
7.4-5 ОТ4СОС Системи за обраду слике* И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4ОГК Основи говорне комуникације* И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4АОС Aдаптивна обрада сигнала* И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4ШТМ Широкопојасне телекомуникационе мреже И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4ТКМ Телекомуникационе мреже за приступ И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4Р Радиотехника И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4СС Сателитски системи 29 И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4КС Комутациони системи И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4СТС Симулација телекомуникационих система 29 И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4УРВ Усмерене радио везе И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4АИ Архитектура интернета И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4ИПТ ИП телефонија И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4МТ Микроталасна техника 32 И 3+1,5+0,5 6
7.4-5 ОТ4ОЕ Основи економије И 3+1+1 6
7.4-5 ОТ4ОМ Оптичке мреже И 3+2+0 6
7.4-5 ОТ4ОТ2 Оптичке телекомуникације 2 33 И 3+2+0 6
Укупно   25 30
8. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
8.1 ОТ4ТИК Теорија информација и кодови у телекомуникацијама О 3+1+1 6
8.2 ОТ4АС Аудио системи О 3+1+1 6
8.3 ОТ4ВС Видео системи О 3+1+1 6
8.4   Стручна пракса О   2
8.5   Завршни рад О   10
Укупно   15 30

*- Мора се изабрати бар један предмет из ове групе.


26 Овај предмет се не нуди од школске 2011/12. године.

27 Овај предмет се може изабрати од школске 2011/12. године.

28 Овај практикум се не нуди од школске 2011/12. године.

29 Овај предмет се не нуди од школске 2013/14. године.

30 Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 3. семестру.

31 Овај предмет се може изабрати од школске 2011/2012. године уколико није изабран у 4.семестру.

32 Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 5. семестру.

33 Овај предмет се може изабрати од школске 2009/10. године.

 

 

Смер: Микроталасна техника

2. година

3. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
3.1 ОТ2М3 Математика 3 O 3+3+0 6
3.2 ОТ2ТЕК Теорија електричних кола O 3+2+0 6
3.3 ОТ2ОЕ Основи електронике O 3+2+1 6
3.4 ОТ2ЕЈ3
ОТ2РЈ3
ОТ2НЈ3
ОТ2ФЈ3
Страни језик 3 О 2+0+0 2
Бирају се два од следећих пет изборних предмета
3. 5-6 ОТ2ОР Организација рачунара И 2+2+1 5
3. 5-6 ОТ2ФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 5
3. 5-6 ОТ2ЕМ Електрична мерења И 2+0+3 5
3. 5-6 ОТ2МУЕ Материјали у електротехници И 3+2+1 5
3. 5-6 ОТ2ООП Објектно-оријентисано програмирање И 2+2+1 5
Укупно   29-30 30
4. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
4.1 ОТ2Е Електромагнетика O 3+2+0 6
4.2 ОТ2СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6
4.3 ОТ2Т1 Телекомуникације 1 O 3+2+1 6
4.4 ОТ2М4 Математика 4 34 O 2+2+1 6
Бирају се два обавезна од следећих шест предмета
4.4/2-3 ОТ2САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације 35 И 1+1+0,5 3
4.4/2-3 ОТ2ДИФ Диференцијалне једначине 35 И 1+1+0,5 3
4.4/2-3 ОТ2ЈМФ Једначине математичке физике 35 И 1+1+0,5 3
4.4/2-3 ОТ2ВИС Вероватноћа и статистика 35 И 1+1+0,5 3
4.4/2-3 ОТ2НУМ Нумеричка математика 35 И 1+1+0,5 3
4.4/2-3 ОТ2ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе 35 И 1+1+0,5 3
Ако се из претходне групе изаберу два предмета, онда се морају иѕабрати два практикума из следеће групе.
Ако се из претходне групе изаберу три предмета, онда се мора изабрати један практикум из следеће групе.
4.5-2 ОТ2ЕЈ4
ОТ2РЈ4
ОТ2НЈ4
ОТ2ФЈ4
Страни језик 4 И 2+0+0 3
4.5-2 ОТ2ПМ4 Практикум из математике 4 36 И 1+1+0,5 3
4.5-2 ОТ2ПСА Практикум софтверски алати И 1+0+1,5 3
Укупно   25,5-26 30

3. година

5. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
5.1 ОТ3ОС1 Обрада сигнала 1 O 3+1+1 6
5.2 ОТ3Т2 Телекомуникације 2 O 3+2+1 6
5.3 ОТ3ТМ Телекомуникационе мреже O 3+1+1 6
5.4 ОТ3МТ Микроталасна техника O 3+1,5+0,5 6
Бира се један од следећих девет изборних предмета или
два изборна предмета из Групе 5.5-2
5.5 ОТ3О Оптоелектроника И 3+1+1 6
5.5 ОТ3АЕ Aналогна електроника И 3+1+1 6
5.5 ОТ3М5 Математика 5 34 И 2+2+1 6
5.5 ОТ3ОПЕ Одабрана поглавља из електроенергетских система И 3+1+1 6
5.5 ОТ3САУ Системи аутоматског управљања 37 И 3+1+1 6
5.5 ОТ3Е Eлектроакустика И 3+1+1 6
5.5 ОТ3РОП Рачунарске основе и примена Интернета И 3+2+0 6
5.5 ОТ3МУЕ Материјали у електротехници 38 И 3+1+1 6
5.5 ОТ3ООП Објектно-оријентисано програмирање 38 И 2+2+1 6
5.5 ОТ3ТМ1 Телекомуникациона мерења 1 39 И 3+1+1 6
Уколико из групе 5.5 није изабран предмет, бирају се два од следећих шест изборних предмета
5.5-2 ОТ3САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације 40 И 1+1+0,5 3
5.5-2 ОТ3ДИФ Диференцијалне једначине 40 И 1+1+0,5 3
5.5-2 ОТ3ЈМФ Једначине математичке физике 40 И 1+1+0,5 3
5.5-2 ОТ3ВИС Вероватноћа и статистика 40 И 1+1+0,5 3
5.5-2 ОТ3НУМ Нумеричка математика 40 И 1+1+0,5 3
5.5-2 ОТ3ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе 40 И 1+1+0,5 3
Укупно   26 30
6. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
6.1 ОТ3Т3 Телекомуникације 3 O 3+1+1 6
6.2 ОТ3РК Радио комуникације O 3+1+1 6
6.3 ОТ3ТС Телекомуникациони системи O 3+1+1 6
6.4 ОТ3АП Антене и простирање O 3+1+1 6
Бира се један од следећих девет изборних предмета
6.5 ОТ3ОДЕ Основи дигиталне електронике И 3+1+1 6
6.5 ОТ3САМ Софтверски алати у микроталасној техници 41 И 3+1+1 6
6.5 ОТ3САП Софтверски алати за пројектовање антена И 3+1+1 6
6.5 ОТ3ОТ Оптичке телекомуникације И 3+1+1 6
6.5 ОТ3ОС2 Обрада сигнала 2 И 3+1+1 6
6.5 ОТ3ДТК Дигитална телекомуникациона кола 41 И 3+1+1 6
6.5 ОТ3БП Базе података И 2+2+1 6
6.5 ОТ3НУТ Напајање у телекомуникацијама 41 И 3+1+1 6
6.5 ОТ3ПОТ Простирање оптичких таласа И 3+2+0 6
6.5 ОТ3ТМ2 Телекомуникациона мерења 2 39 И 3+1+1 6
Укупно   25 30

4. година

7. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
7.1 ОТ4РС Радио системи О 3+1+1 6
7.2 ОТ4МПК Микроталасна пасивна кола 42 О 3+1+1 6
7.3 ОТ4МЕ Микроталасна електроника О 3+1+1 6
7.4 ОТ4ММ Микроталасна мерења О 3+1+1 6
Бира се два од следећих петнаест изборних предмета
7.5 ОТ4ШТМ Широкопојасне телекомуникационе мреже И 3+1+1 6
7.5 ОТ4КС Комутациони системи И 3+1+1 6
7.5 ОТ4ТКМ Телекомуникационе мреже за приступ И 3+1+1 6
7.5 ОТ4СТС Симулација телекомуникационих система 37 И 3+1+1 6
7.5 ОТ4ОЕ Основи економије И 3+1+1 6
7.5 ОТ4ТВ Телевизија И 3+1+1 6
7.5 ОТ4АОС Aдаптивна обрада сигнала И 3+1+1 6
7.5 ОТ4УРВ Усмерене радио везе И 3+1+1 6
7.5 ОТ4Е Eлектроакустика 43 И 3+1+1 6
7.5 ОТ4СОС Системи за обраду слике И 3+1+1 6
7.5 ОТ4ОГК Основи говорне комуникације И 3+1+1 6
7.5 ОТ4СС Сателитски системи 37 И 3+1+1 6
7.5 ОТ4АИ Архитектура интернета И 3+1+1 6
7.5 ОТ4ИПТ ИП телефонија И 3+1+1 6
7.5 ОТ4Р Радиотехника И 3+1+1 6
7.5 ОТ4ОМ Оптичке мреже И 3+2+0 6
7.5 ОТ4ОТ2 Оптичке телекомуникације 2 44 И 3+2+0 6
Укупно   25 30
8. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
8.1 ОТ4ТИК Теорија информација и кодови у телекомуникацијама О 3+1+1 6
8.2 ОТ4ЕК Електромагнетска компатибилност О 3+1+1 6
8.3 ОТ4МПК Микроталасна пасивна кола 42 О 3+1+1 6
Не бира се ниједан предмет ***
8.3 ОТ4САМ Софтверски алати у микроталасној техници 45 И 3+1+1 6
8.3 ОТ4САП Софтверски алати за пројектовање антена 45 И 3+1+1 6
8.3 ОТ4ТДМ ТDМ системи преноса 41 И 3+1+1 6
8.3 ОТ4БМ Бежичне мреже 46 И 3+1+1 6
8.3 ОТ4ПТМ Пројектовање телекомуникационих мрежа 46 И 3+1+1 6
8.3 ОТ4ПТК Протоколи у телекомуникационим мрежама 46 И 3+1+1 6
8.3 ОТ4ЈМС Јавни мобилни системи 47 И 3+1+1 6
8.3 ОТ4ИП Интернет програмирање 47 И 3+1+1 6
8.3 ОТ4МИС Моделирање и симулација у телeкомуникационим системима 47 И 3+1+1 6
8.3 ОТ4ПТС Поузданост у телекомуникационим системима 47 И 3+1+1 6
8.3 ОТ4РРС Радиолокације и радарски системи 41 И 3+1+1 6
8.3 ОТ4РУТ Регулатива у телекомуникацијама 34 И 3+1+1 6
8.4   Стручна пракса О   2
8.5   Завршни рад О   10
Укупно   15 30

34 Овај предмет се не нуди од школске 2011/12. године.

35 Овај предмет се може изабрати од школске 2011/12. године.

36 Овај практикум се не нуди од школске 2011/12. године.

37 Овај предмет се не нуди од школске 2013/14. године.

38 Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 3. семестру.

39 Овај предмет се може изабрати од школске 2011/12. године.

40 Овај предмет се може изабрати од школске 2011/12. године уколико није изабран у 4.семестру.

41 Овај предмет се не нуди од школске 2012/13. године.

42 Овај предмет је пребачен из 7. у 8. семестар као обавезан предмет од школске 2013/14. године.

43 Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 5. семестру.

44 Овај предмет се може изабрати од школске 2009/10. године.

45 Овај предмет је могао да се изабере уколико није изабран у 6. семестру закључно са школском 2012/13. годином.

46 Овај предмет се не нуди од школске 2009/10. године.

47 Овај предмет се не нуди од школске 2013/14. године, јер су сви предмети у 8. семестру обавезни.

*** Ово правило важи од школске 2013/14. године, јер су сви предмети у 8. семестру обавезни, а до тада је важило правило да се у 8. семестру бира један изборни предмет.