Навигација

ОТ4Е - Електроакустика

Спецификација предмета
НазивЕлектроакустика
АкронимОТ4Е
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаЦиљ овога предмета је да пружи преглед тема из области акустике које се јављају у области телекомуникација. У том смислу предмет обухвата области као што су појаве при простирању звука, акустика просторија и електроакустичке претвараче (звучници и микрофони).
Исходи учења (стечена знања)Са одслушаним курсом студент треба да разуме проблеме који се јављају при употреби електроакустичких уређаја у телекомуникацијама и појаве у звучном пољу које прате њихов рад. Овај курс такође представља основ за праћење неких других курсева из области аудио система и мултимедијалних телекомуникација.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеПојаве при простирању звука: уводни појмови, рефлексија, концепт акустичких импеданси, дифракција. Чуло слуха и људски глас. Звучно поље у просторијама: акустички одзив, математички модели. Електроакустички претварачи: општа теорија, звучници, микрофони. Субјективни аспекти звучног поља, акустика у екологији.
Садржај практичне наставеМерења на физичким моделима просторија: утврђивање појаве сопствених резонанци, мерења у условима слободног простора. Практично упознавање са ефектом звучничке кутије. Анализа гласа и чула слуха. Практични примери основних појава при суперпонирању звучних таласа.
Литература
  1. скрипта у електронском облику доступна студентима на сајту катедре
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставепредавања, демонстрације, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит60
Практична настава30Усмени испит0
Пројекти10
Колоквијуми0
Семинари0