Навигација

ОТ3АОР - Архитектура и организација рачунара

Спецификација предмета
НазивАрхитектура и организација рачунара
АкронимОТ3АОР
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаОрганизација рачунара
Циљеви изучавања предметаУпознавање са концептима хијерархијског меморијског система, RISC архитектуром и pipeline организацијом.
Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студенти ће бити способни да: разумеју структуру и функционисање хијерархијског меморијског система; разумеју RISC архитектуру и основне концепте pipeline организације; користе литературу ради даљег изучавања ових области.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеВиртуелна меморија. Типови виртуелних меморија и јединица за пресликавање. Кеш меморија. Технике пресликавања, алгоритми замене, ажурирање оперативне меморије. Меморија. Преклапање приступа. Повезивање меморијског и улазног/излазног система. RISC архитектура и pipeline организација. Фазе извршавања инструкције и степени pipeline. Хазарди. Технике избегавања и умањивања негативних ефеката хазарда.
Садржај практичне наставеВиртуелна меморија. Типови виртуелних меморија и јединица за пресликавање. Кеш меморија. Технике пресликавања, алгоритми замене, ажурирање оперативне меморије. Меморија. Преклапање приступа. Повезивање меморијског и улазног/излазног система. RISC архитектура и pipeline организација. Фазе извршавања инструкције и степени pipeline. Хазарди. Технике избегавања и умањивања негативних ефеката хазарда.
Литература
  1. 1.Ј. Ђорђевић, Архитектура и организација рачунара, http://rti/rti/ri3aor/index.html
  2. 2. Ј. Ђорђевић и др., Архитектура и организација рачунара, Збирка решених задатака, http://rti/rti/ri3aor/index.html
  3. 3. Ј. Ђорђевић, Архитектура и организација рачунара, Материјали за лабораторијске вежбе, http://rti/rti/ri3aor/index.html
  4. D. Patterson, J. Hennessy, Computer Organization and Design, The Hardware/Software Interface, Morgan Kaufmann Publishers, USA, 4rd ed. 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит40
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми40
Семинари0