Навигација

Физичка електроника

Смер: Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника

2. година

3. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
3.1 ОФ2М3 Математика 3 O 3+3+0 6
3.2 ОФ2ТЕК Теорија електричних кола O 3+2+0 6
3.3. ОФ2ЕЕ Елементи електронике 1 O 3+2+1 6
Бира се један од два изборна предмета
3.3 ОФ2ЕЕ Елементи електронике 1 И 3+2+1 6
3.3 ОФ2ОЕ Основи електронике 1 И 3+2+1 6
Бира се један од пет изборних предмета и два од четири практикума или
два од пет изборних предмета и ниједан практикум из следеће групе
3.4(-5) ОФ2ОФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 6
3.4(-5) ОФ2ЕМ Електрична мерења И 2+0+3 6
3.4(-5) ОФ2МУЕ Материјали у електротехници И 3+2+1 6
3.4(-5) ОФ2ОО1 Објектно-оријентисано програмирање 1 И 2+2+1 6
3.4(-5) ОФ2ОР Организација рачунара И 2+2+1 6
3.(5/2) ОФ2ПРК Практикум из рачунарске анализе кола И 1+0+1 3
3.(5/2) ОФ2ПРМ Практикум из рачунарских алата у математици И 1+0+1 3
3.(5/2) ОФ2ЕЈ3
ОФ2РЈ3
Оф2НЈ3
Оф2ФЈ3
Страни језик 3 И 2+0+0 3
3.(5/2) ОФ2ПОР Практикум из организације рачунара И 0+0+2 3
Укупно 26-28 30
 
4. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
4.1 ОФ2СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6
4.2 ОФ2КМ Квантна механика O 3+2+0 6
4.3 ОФ2М4 Математика 4 2 O 2+2+1 6
Бирају се два обавезна од следећих шест предмета
4.3/2-3 ОФ2САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације 3 О 1+1+0.5 3
4.3/2-3 ОФ2ДИФ Диференцијалне једначине 3 О 1+1+0.5 3
4.3/2-3 ОФ2ЈМФ Једначине математичке физике 3 О 1+1+0.5 3
4.3/2-3 ОФ2ВИС Вероватноћа и статистика 3 О 1+1+0.5 3
4.3/2-3 ОФ2НУМ Нумеричка математика 3 О 1+1+0.5 3
4.3/2-3 ОФ2ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе 3 О 1+1+0.5 3

Ако се из претходне групе изаберу два предмета, онда се могу иѕабрати два предмета и ниједан практикум или један предмет и два практикума из следеће групе.
Ако се из претходне групе изаберу три предмета, онда се мора изабрати један предмет и један практикум из следеће групе.

4.4(-5) ОФ2ОДЕ Основи дигиталне електронике И 3+1+1 6
4.4(-5) ОФ2Е Електромагнетика И 3+2+0 6
4.4(-5) ОФ2СС Системски софтвер И 3+2+0 6
4.4(-5) ОФ2ОО2 Објектно-оријентисано програмирање 2 И 3+2+0 6
4.(4/2) ОФ2ПКЕ Практикум из конструисања електронских уређаја И 1+0+1,5 3
4.(4/2) ОФ2ЕЈ4
ОФ2РЈ4
Оф2НЈ4
Оф2ФЈ4
Страни језик 4 И 2+0+0 3
4.(4/2) ОФ2ПМ4 Практикум из математике 4 4 И 1+1+0,5 3
4.(4/2) ОФ2ПСА Практикум из софтверских алата И 1+0+1,5 3
4.(4/2) ОФ2ПИС Практикум из софтверског пакета Lab VIEW 5 И 0+1+2 3
Укупно 24.5-25 30

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
5.1 ОФ3СФ Статистичка физика O 3+2+0 6
5.2 ОФ3ФТМ Физичко техничка мерења O 3+0+2 6
5.3 ОФ3ФЕЧ Физичка електроника чврстог тела O 3+2+0 6
Бирају се два од следећих пет изборних предмета
5.4-5 ОФ3ДОС Дигитална обрада сигнала И 3+1+1 6
5.4-5 ОФ3ЕЕУ Елементи електронских уређаја И 3+1+1 6
5.4-5 ОФ3ОТ Основи телекомуникација 6 И 3+1+1 6
5.4-5 ОФ3КЕ Квантна електроника 7 И 3+2+0 6
5.4-5 Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита,
или 5.4-6 Страни језик 5
и 5.4-6 Страни језик 6
И
И
И
3+1+1
2+0+0
2+0+0
6
3
3
5.4-5 Било који изборни предмет 5.семестра са смера БЕИ
са минимум истим бројем кредита
И 3+1+1 6
Укупно 24-25 30
 
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
6.1 ОФ3МИН Микроелектроника и наноелектроника О 3+2+0 6
6.2 ОФ3О Оптоелектроника О 3+1+1 6
Бирају се три од следећих осам изборних предмета
6.3-5 ОФ3ОТ Основи телекомуникација 6 И 3+1+1 6
6.3-5 ОФ3КЕ Квантна електроника 7 И 3+2+0 6
6.3-5 ОФ3СП Сензори и претварачи И 3+0+2 6
6.3-5 ОФ3ПОТ Простирање оптичких таласа И 3+2+0 6
6.3-5 ОФ3ПМК Примена микроконтролера И 3+2+0 6
6.3-5 ОФ4ОТ Оптичке телекомуникације 8 И 3+2+0 6
6.3-5 ОФ4МК Микроелектронска кола 9 И 3+2+0 6
6.3-5 Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита И 3+2+0 6
6.3-5 Било који изборни предмет 6.семестра са смера БЕИ
са минимум истим бројем кредита
И 3+2+0 6
Укупно 25 30

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Бира се пет од следећих десет изборних предмета
7.1-5 ОФ4ОТ Оптичке телекомуникације 10 И 3+2+0 6
7.1-5 ОФ4МК Микроелектронска кола 11 И 3+2+0 6
7.1-5 ОФ4ЛТ Ласерска техника И 3+2+0 6
7.1-5 ОФ4ОН Оптоелектронске направе И 3+2+0 6
7.1-5 ОФ4СДО Системи за дигиталну обраду слике И 3+1+1 6
7.1-5 ОФ4ПКН Полупроводничке квантне наноструктуре И 3+2+0 6
7.1-5 ОФ4АМП Анализа и моделовање полупроводничких направа И 3+2+0 6
7.1-5 ОФ4САУ Системи аутоматског управљања И 3+1+1 6
7.1-5 ОФ4ФЕГ Физичка електроника гасова и плазме И 3+2+0 6
7.1-5 ОФ4ФС Фибероптички сензори И 3+1+1 6
7.1-5 ОФ4ОТ2 Оптичке телекомуникације 2 12 И 3+2+0 6
7.1-5 ОФ4КЛИ Клиничко инжењерство 13 И 3+2+0 6
7.1-5 Било који предмет са другог смера/модула са
минимум истим бројем кредита
И 3+2+0 6
Укупно 25 30
 
8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Бирају се три од следећих девет изборних предмета
8.1-3 ОФ4КЛИ Клиничко инжењерство 13 И 3+2+0 6
8.1-3 ОФ4ОМ Оптичке мреже И 3+2+0 6
8.1-3 ОФ4ПС Поузданост система И 3+2+0 6
8.1-3 ОФ4НAН Наноелектронске направе 14 И 3+2+0 6
8.1-3 ОФ4КЕП Компатибилност електричних пражњења И 3+2+0 6
8.1-3 ОФ4ТП Техника плазме И 3+2+0 6
8.1-3 ОФ4ОЛС Оптоелектронски и ласерски мерни системи И 3+0+2 6
8.1-3 ОФ4МЕС Микроелектромеханички системи И 3+2+0 6
8.1-3 Било који предмет са другог смера/модула са
минимум истим бројем кредита
И 3+2+0 6
8.4 Стручна пракса О 2
8.5 Завршни рад О 10
Укупно 15 30

1 Од школске 2010/11. године предмет Елементи електронике није више обавезан предмет и може се изабрати један од два изборна предмета: Елементи електронике или Основи електронике.

2 Овај предмет се не нуди од школске 2011/12. године.

3 Овај предмет се може изабрати од школске 2011/12. године.

4 Овај практикум се не нуди од школске 2011/12. године.

5 Овај практикум се може изабрати од школске 2010/11. године.

6 Овај предмет је пребачен из 5. у 6. семестар од школске 2008/09. године.

7 Овај предмет је пребачен из 6. у 5. семестар од школске 2008/09. године.

8 Овај предмет је пребачен из 7. у 6. семестар од школске 2008/09. године.

9 Овај предмет је пребачен из 7. у 6. семестар од школске 2008/09. године и само је ове школске године могао да се изабере и у 8. семестру.

10 Овај предмет је пребачен из 7. у 6. семестар од школске 2008/09. године.

11 Овај предмет је пребачен из 7. у 6. семестар од школске 2008/09. године и само је ове школске године могао да се изабере и у 8. семестру.

12 Овај предмет се може изабрати од школске 2009/10. године.

13 Овај предмет је пребачен из 7. у 8. семестар од школске 2010/11. године.

14 Од школске 2013/14. године промењен је назив предмета „Нанотехнологије и нанокомпоненте“ у „Наноелектронске направе“.

 

 

Смер: Биомедицински и еколошки инжењеринг

2. година

3. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
3.1 ОФ2М3 Математика 3 O 3+3+0 6
3.2 ОФ2ТЕК Теорија електричних кола O 3+2+0 6
3.3 ОФ2ЕЕ Елементи електронике 15 О 3+2+1 6
Бира се један од два изборна предмета
3.3 ОФ2ЕЕ Елементи електронике 15 И 3+2+1 6
3.3 ОФ2ОЕ Основи електронике 15 И 3+2+1 6
Бира се један од пет изборних предмета и два од четири практикума или
два од пет изборних предмета и ниједан практикум из следеће групе
3.4(-5) ОФ2ОФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 6
3.4(-5) ОФ2ЕМ Електрична мерења И 2+0+3 6
3.4(-5) ОФ2МУЕ Материјали у електротехници И 3+2+1 6
3.4(-5) ОФ2ОО1 Објектно-оријентисано програмирање 1 И 2+2+1 6
3.4(-5) ОФ2ОР Организација рачунара И 2+2+1 6
3.(5/2) ОФ2ПРК Практикум из рачунарске анализе кола И 1+0+1 3
3.(5/2) ОФ2ПРМ Практикум из рачунарских алата у математици И 1+0+1 3
3.(5/2) ОФ2ЕЈ3
ОФ2РЈ3
Оф2НЈ3
Оф2ФЈ3
Страни језик 3 И 2+0+0 3
3.(5/2) ОФ2ПОР Практикум из организације рачунара И 0+0+2 3
Укупно 26-28 30
 
4. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
4.1 ОФ2СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6
4.2 ОФ2КМ Квантна механика O 3+2+0 6
4.3 ОФ2М4 Математика 4 16 O 2+2+1 6
Бирају се два обавезна од следећих шест предмета
4.3/2-3 ОФ2САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације 17 О 1+1+0.5 3
4.3/2-3 ОФ2ДИФ Диференцијалне једначине 17 О 1+1+0.5 3
4.3/2-3 ОФ2ЈМФ Једначине математичке физике 17 О 1+1+0.5 3
4.3/2-3 ОФ2ВИС Вероватноћа и статистика 17 О 1+1+0.5 3
4.3/2-3 ОФ2НУМ Нумеричка математика 17 О 1+1+0.5 3
4.3/2-3 ОФ2ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе 17 О 1+1+0.5 3

Ако се из претходне групе изаберу два предмета, онда се могу иѕабрати два предмета и ниједан практикум или један предмет и два практикума из следеће групе.
Ако се из претходне групе изаберу три предмета, онда се мора изабрати један предмет и један практикум из следеће групе.

4.4(-5) ОФ2ОДЕ Основи дигиталне електронике И 3+1+1 6
4.4(-5) ОФ2Е Електромагнетика И 3+2+0 6
4.4(-5) ОФ2СС Системски софтвер И 3+2+0 6
4.4(-5) ОФ2ОО2 Објектно-оријентисано програмирање 2 И 3+2+0 6
4.(4/2) ОФ2ПКЕ Практикум из конструисања електронских уређаја И 1+0+1,5 3
4.(4/2) ОФ2ЕЈ4
ОФ2РЈ4
Оф2НЈ4
Оф2ФЈ4
Страни језик 4 И 2+0+0 3
4.(4/2) ОФ2ПМ4 Практикум из математике 4 18 И 1+1+0,5 3
4.(4/2) ОФ2ПСА Практикум из софтверских алата И 1+0+1,5 3
4.(4/2) ОФ2ПИС Практикум из софтверског пакета Lab VIEW 19 И 0+1+2 3
Укупно 24.5-25 30

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
5.1 ОФ3СФ Статистичка физика O 3+2+0 6
5.2 ОФ3ФТМ Физичко техничка мерења O 3+0+2 6
5.3 ОФ3ССО Системи и сигнали у организму O 3+1+1 6
5.4 ОФ3ОБ Основи биофизике O 3+2+0 6
Бира се један од следећа два изборна предмета
5.5 ОФ3ОТ Основи телекомуникација 20 И 3+1+1 6
5.5 Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита,
или 5.5-6 Страни језик 5 и 5.5-6 Страни језик 6
И
И
И
3+1+1
2+0+0
2+0+0
6
3
3
5.5 Било који изборни предмет 5.семестра са смера НОЛ са минимум истим бројем кредита И 3+1+1 6
Укупно 24-25 30
 
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
6.1 ОФ3АЕС Аквизиција електрофизиолошких сигнала О 3+1+1 6
6.2 ОФ3МФМ Методе формирања медицинске слике О 3+2+0 6
Бирају се три од следећих седам изборних предмета
6.3-5 ОФ3СП Сензори и претварачи И 3+0+2 6
6.3-5 ОФ3ОТ Основи телекомуникација 20 И 3+1+1 6
6.3-5 ОФ3СОМ Системи одлучивања у медицини И 3+1+1 6
6.3-5 ОФ3ЕОИ Еколошки/обновљиви извори енергије И 3+2+0 6
6.3-5 ОФ3ЕИМ Економија и менаџмент И 3+2+0 6
6.3-5 Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита И 3+2+0 6
6.3-5 Било који изборни предмет 6.семестра са смера НОЛ
са минимум истим бројем кредита
И 3+2+0 6
Укупно 25 30

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
7.1 ОФ4НФ Нуклеарна физика О 3+2+0 6
7.2 ОФ4НМТ Нуклеарна медицинска техника О 3+1.5+0.5 6
7.3 ОФ4СДО Системи за дигиталну обраду слике О 3+1+1 6
Бирају се два од следећих шест изборних предмета
7.4-5 ОФ4БМ Биоматеријали И 3+1+1 6
7.4-5 ОФ4БМХ Биомеханика И 3+1+1 6
7.4-5 ОФ4ПЛМ Примена ласера у медицини И 3+2+0 6
7.4-5 ОФ4САУ Системи аутоматског управљања И 3+1+1 6
7.4-5 ОФ4КЛИ Клиничко инжењерство 21 И 3+2+0 6
7.4-5 ОФ4МАС Методе анализе електрофизиолошких сигнала 22 И 3+1+1 6
7.4-5 Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита И 3+2+0 6
Укупно 25 30
 
8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
8.1 ОФ4ДЗЗ Дозиметрија и заштита од зрачења О 3+1+1 6
8.2 ОФ4ТМ Телемедицина О 3+2+0 6
Бира се један од следећих пет изборних предмета
8.3 ОФ4КЛИ Клиничко инжењерство 21 И 3+2+0 6
8.3 ОФ4МАС Методе анализе електрофизиолошких сигнала 22 3+1+1 6
8.3 ОФ4КИ Квантна информатика И 3+2+0 6
8.3 ОФ4ЗОБ Заштита од буке и вибрација 23 И 3+1+1 6
8.3 ОФ4НТ Нуклеарна техника И 3+1.5+0.5 6
8.3 Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита И 3+2+0 6
8.4 Стручна пракса О   2
8.5 Завршни рад О   10
Укупно   15 30

15 Од школске 2010/11. године предмет Елементи електронике није више обавезан предмет и може се изабрати један од два изборна предмета: Елементи електронике или Основи електронике.

16 Овај предмет се не нуди од школске 2011/12. године.

17 Овај предмет се може изабрати од школске 2011/12. године.

18 Овај практикум се не нуди од школске 2011/12. године.

19 Овај практикум се може изабрати од школске 2010/11. године.

20 Овај предмет је пребачен из 5. у 6. семестар од школске 2008/09. године.

21 Овај предмет је пребачен из 7. у 8. семестар од школске 2010/11. године.

22 Овај предмет је пребачен из 8. у 7. семестар од школске 2010/11. године.

23 Овај предмет се не нуди од школске 2012/13. године.